Om vikten av att engagera dig i ditt boende

Om vikten av att engagera dig i ditt boende

Jag läste för ett tag sedan boken ”Engagemang” av Per Grankvist. I boken går författaren bland annat igenom orsakerna till det vikande medlemsantalet i en lång rad föreningar, i allt från scouterna till ideella föreningar. Beror det på att vi engagerar oss mer genom sociala medier? Eller går vi mot en utveckling likt den i USA där människor engagerar sig volontärt utan att vara medlem i en organisation?

Oavsett vilket finns det en förening som du verkligen bör ta chansen att engagera dig i. Och det är i din bostadsrättsförening. Här har du som boende ett gyllene tillfälle att påverka din boendemiljö. Som bostadsrättsinnehavare äger du som bekant en andel av din förening och därmed rätten att nyttja en del av ert hus. Vilka som styr i föreningen och därmed bestämmer över lånens bindningstider, renoveringar och städning av trapphus är viktigt. Om du engagerar dig i styrelsearbetet får du dessutom chansen att lära dig en hel del om ekonomi, att föra protokoll, hur man upphandlar bra avtal och hur den demokratiska processen fungerar. Saker som är nyttiga att ha med sig genom hela livet.

För många bostadsrättsföreningar är det idag svårt att rekrytera nya styrelsemedlemmar. En stor del är män och många pensionärer. Är det verkligen bara de som har tid? I min egen bostadsrättsförening har jag bidragit genom att sitta med i valberedningen, vilket också är ett viktigt uppdrag. Du bör tillse att medlemmarna i föreningen har den kompetens som krävs för att delta i styrelsearbetet. Och kanske den bakgrund som bättre motsvarar bostadsrättsinnehavarnas demografi. Kanske har du idéer om hur styrelsearbetet kan synliggöras mer i t ex sociala medier eller en blogg så att informationen når ut i flera kanaler?

Oavsett till vilken grad du vill engagera dig så bör du gå på föreningsstämman i vår. Som medlem i bostadsrättsföreningen har du rösträtt på bostadsrättsföreningens detta möte. Det ger dig en inblick i arbetet som försiggår och alla medlemmar har dessutom möjlighet att lämna motioner till styrelsen. Det innebär att du som medlem kan vara med och påverka föreningen till att förändra något som du tycker är viktigt. Det är demokrati i dess finaste form.

Det sägs också bland teoretiker att ju mer vi ses, desto mer ”socialt kapital” skapas. Ett kapital som skapar förtroende och underlättar affärsverksamhet mellan individer. Det låter som något som är bra att ha mycket av i en bostadsrättsförening.

Vi ses väl på föreningsstämman i vår?

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *