Varför du inte bör ha panik över amorteringskravet

Varför du inte bör ha panik över amorteringskravet

Sverige har genomfört fyra folkomröstningar där svarsalternativen var ”ja” och ”nej”. I tre av fyra omröstningar röstade svenska folket nej. I den fjärde segrade ja-sidan med endast 5,5 procentenheter. Man skulle kunna tolka det som om att människor tenderar att vara skeptiska till förändring. Åtminstone vill de inte att någon annan dikterar villkoren för förändringen.

Hade det skett en folkomröstning om amorteringskravet är jag tämligen övertygad om att det hade blivit ännu ett ”nej”. Det är nog svårt att som enskild människa känna något större ansvar för den makroekonomiska stabiliteten i Sverige. Den som enligt experterna äventyras i takt med ett stigande skuldberg. Du och jag är oss själva och vår egen plånbok närmast. Och det många av oss har erfarenhet av är den strategi som framförallt tidigare generationer praktiserat; att låta inflationen och värdeökningen på bostaden urholka skulden.

Det är bara det att man faktiskt inte har haft möjlighet att bestämma riktigt själv även innan amorteringskravet röstades igenom. Alltsedan Bankföreningen kom med riktlinjer om amortering till sina medlemmar har de svenska bankerna redan praktiserat detta som mer eller mindre standard. Dessutom har bankerna själva sett risker med den stigande skuldkvoten. Banker är en affärsdrivande verksamhet som inte gärna vill dra på sig kreditförluster. Flera banker har t ex på eget bevåg infört ett tak för hur många gånger din årsinkomst du kan låna. Amorteringskulturen har också tydligt etablerats på ganska kort tid. 2011 amorterade 4 av 10 på sitt bolån. Idag är den siffran 7 av 10 (med vissa regionala skillnader). Nya bolåntagare har dock tydligt valt sida i amorteringsomröstningen. Av dem amorterar nära nog samtliga eller 94 procent.

I SBAB:s kundcenter märker man just nu av ett ökat tryck av låneansökningar. Många verkar vilja skynda sig att slutföra sina affärer innan amorteringskravet träder i kraft den 1 juni. Man verkar utnyttja den lilla möjlighet man har att säga ”nej” – även om det inte blev en folkomröstning den här gången.

Rådet till er som nu ringer era banker för att skynda fram en affär innan 1 juni blir att inte göra något förhastat. Tänk på att kravet på amortering i praktiken redan finns. Och även du ska köpa nyproducerat, som ju är undantaget kravet i 5 år, så är det inte säkert att du slipper amortera eftersom banken gör en individuell prövning av din situation ändå.

Det finns en sundhet i att betala av på dina skulder. Inflationen lär inte hjälpa dig särskilt mycket på traven på ett bra tag och att räkna med en bostadsprisökning är ganska riskabelt på de här nivåerna. Se amorteringen som ett tvångssparande som kommer dig själv till godo. Säg ”ja” till amorteringskravet och gör alltid en noga genomtänkt och balanserad bostadsaffär.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 12 =