Varför kvinnor borde lägga mindre tid på galonbyxor och sociala medier

Varför kvinnor borde lägga mindre tid på galonbyxor och sociala medier

Känner du dig stressad i samband med ett bostadsköp? Lugn, du är inte ensam. I SBAB:s nya undersökning om hur stressande människor upplever de olika momenten vid ett bostadsköp framkommer det att många är allt annat än lugna. Det är inte så konstigt i sig. Att köpa bostad är ett stort beslut. Mer intressant och något ledsamt är att vår undersökning visar på stora skillnader i stressnivå mellan könen. Kvinnor uppger att de känner mer stress än män och särskilt kring de ekonomiska besluten: att delta i budgivning, att välja bindningstid på lånet och att förhandla om boräntan.

Jag tror att det finns flera förklaringar till detta, varav en är kvinnors grundstress. Kvinnor stressar generellt sett mer, framförallt kring hem- och hushållsarbete. Att hålla koll på kroppen, maten, hemmet, svärmors födelsedag och barnens galonbyxor gör att en bostadsaffär kan bli droppen som får bägaren att rinna över. Kvinnor stressar redan så mycket att ett ekonomiskt beslut helt enkelt blir för mycket.

En annan förklaring handlar om attityden till risk. Att buda upp en lägenhet eller att låsa in sig på en bindningstid som i slutändan visade sig vara ”fel” kan kännas läskigt och riskabelt. Och kvinnor är generellt sett mindre riskvilliga än män, det är sen gammalt. Exempelvis visade en undersökning av Fondbolagens förening nyligen att kvinnor är mindre benägna att ta risk i sitt sparande. Det kan bli ett problem då kvinnors avkastning följaktligen riskerar att bli lägre än för män. Eller att man inte vågar ge sig in på bostadsmarknaden.

En avhandling från Umeå universitet visade förra året att kvinnor som lever i mer jämställda förhållanden ökar sitt risktagande. Självklart är det så. För var i galonbyxhandlandet och hushållsarbetet ska du hinna peta in ett genomtänkt rationellt och kanske något riskabelt ekonomiskt beslut? Nej, dela på allt (ALLT) och sätt dig in i frågor som du kanske av normer eller upplevd oförmåga inte brukar lägga dig i. Köp en aktie. Köp en bostad. Ta en kaka till kaffet. Jag lovar att det kommer att ordna sig.

Visste ni också att kvinnor i genomsnitt använder sociala medier 1,5 timmar mer än män per vecka? I min egen åldersgrupp (galonbyxhandlar-åldern) är gapet ännu större, 2,4 timmar. Har vi verkligen tid med det? Eller finns det andra ekonomiska beslut vi borde lägga vår energi på?

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Den finns en kommentar
  1. Tom at 19:55

    Tänkvärt, klokt och utmanande! Makten ligger i kvinnornas händer.

    Nästa samtal bland väninnorna: vilken aktie sparar du i och vad är ditt bästa pensionstips.

    T

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *