Det nya LortSverige?

Det nya LortSverige?

Idag finns en relativ samsyn samhälleligt och politiskt att vi måste bygga fler bostäder och få igång rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet (för att avhjälpa de mest akuta effekterna av bostadsbristen). På 1930- talet åkte…