Det nya LortSverige?

Det nya LortSverige?

Idag finns en relativ samsyn samhälleligt och politiskt att vi måste bygga fler bostäder och få igång rörligheten i det befintliga bostadsbeståndet (för att avhjälpa de mest akuta effekterna av bostadsbristen).

På 1930- talet åkte radiojournalisten Lubbe Nordström runt på Sveriges landsbygd och gjorde ett reportage om bostadsförhållandena i Sverige som kom att ändra hela bostadsmarknaden.

Så här utryckte sig Lubbe (Ludvig) efter sin resa genom Sverige:

Jag fick se vad jag icke trott. Lort-Sverige. Och då avser jag icke bara kroppslig lort utan även andlig.

Vad Lubbe och hans kollega från radion sett mynnade ut i en radioserie som egentligen var en lång plädering för hygien. Präster och läkare pratade om hur det fanns ett samband mellan dålig hälsa, ett ostädat hem och dålig hygien.

Snacka om påverkansfaktor. Det Lort-Sverige som skildrades av Lubbe mynnade ut i en genomgripande reform.  Från 1940 talet blev badrum med rinnande vatten tvättställ och WC allt vanligare i de svenska hemmen. Det smutsiga Sverige skulle bli rent.

Här kan du läsa mer om reportaget LortSverige.

Hur kan man knyta ihop säcken och få lite koll på nuläget med den här gamla lortiga historien då?

Jo jag tänker att allt fler har svårt att komma in på bostadsmarknaden, höga priser, höga krav, långa kötider till hyresrätter. Vi har ett annat (Lort-) Sverige idag, där förvisso hygienfaktorn är hög, men konsekvenserna för alla som inte kan bo som de vill, blir detsamma som förr, men uttryckt så här:

Präster och läkare pratar om hur det finns ett samband mellan dålig hälsa och avsaknaden av ett eget ostädat hem. 

 

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + four =