FI avser införa krav på elektroniskt amorteringsunderlag – det är inte en dag för tidigt

FI avser införa krav på elektroniskt amorteringsunderlag – det är inte en dag för tidigt

I går den 19 oktober lät Finansinspektionen meddela att man avser att införa ett krav på banker att tillhandahålla amorteringsunderlag elektroniskt. Elektroniska underlag har, mig veterligen, endast en bank – SBAB – tillämpat efter eget initiativ sedan lång till tillbaka. Förslaget ska nu remissbehandlas. Det är en mycket välkommen åtgärd som rimligen borde ha införts redan i samband med att amorteringskraven infördes 2016. Varför? Jo, för att det inte låser in kunder i enskilda banker, väsentligt minskar friktionen för bolånetagare som vill byta bank, ökar konkurrensen i banksektorn, vilket i slutänden gynnar bolånekunderna. Åtgärden bör införas utan onödigt dröjsmål.

2016 infördes amorteringskrav som säger att nya bolånetagare ska amortera en viss andel av lånet beroende på hur stort lånet är i förhållande till värdet på bostaden. 2018 skärptes kraven då en regel infördes som ökar kravet på amortering om bolånet överstiger en viss andel av hushållets (bolånetagarnas) totala bruttoinkomst. När man väl har tagit ett bolån måste banken tillhandahålla ett så kallat amorteringsunderlag. Det är ett dokument som visar hur mycket du amorterar på ditt bolån i dag. Det är den nya banken som du flyttar lånet till som kommer att kräva att du som bolånetagare lämnar över detta dokument när du flyttar ett bolån från din nuvarande bank. Syftet med amorteringsunderlaget är att man inte ska kunna minska sin amortering genom att byta bank.

Dessvärre har dokumentet kommit att användas som ett sätt för vissa banker att förhala kunders flytt av bolån till andra banker eller genom att öka tiden för att kunna förhandla med kunden om att stanna kvar i befintlig bank. Det riskerar att låsa in bolånetagare som har liten förhandlingsvana eller som har ekonomiska förutsättningar som gör det svårt att förhandla ner räntan. Dessutom har alla banker, med undantag för SBAB, kategoriskt undanhållit att lägga upp amorteringsunderlagen elektroniskt. I stället måste dessa bankers kunder kontakta banken personligen. Det gör inte bara processen krånglig och tidskrävande utan riskerar också att förlängas till kunden inte orkar försöka längre.

Att alla banker inte tillämpar elektroniska amorteringsunderlag är svårt att tolka på annat sätt än att det syftar till att lägga grus i maskineriet för kunderna att kunna flytta  sitt bolån till annan bank. Dessutom minskar det väsentligt kundens möjligheter att fatta ett rationellt beslut som inte påverkas av tillfälliga säljbudskap eller rabatter från befintlig bank. Det är inte att ha kundens bästa för ögonen! Att kundens befintliga bank dessutom använder blanketten för amorteringsunderlaget som underlag för att övertala kunden att stanna kvar i befintlig bank är konkurrenshämmande och försvårar för mindre aktörer att kunna ta sig in på den svenska bolånemarknaden. En god konkurrens på bolånemarknaden gynnar i slutänden bolånetagarna genom lägre räntor.

Mot denna bakgrund är Finansinspektionens förslag mycket välkommet. Det ligger helt i linje med de önskemål  SBAB själva har haft sedan flera år tillbaka och är också ett förfarande som SBAB sedan lång tid redan har tillämpat med kundernas bästa för ögonen. Bankerna har rimligen ett gemensamt ansvar att verka för ett högt förtroende för banksektorn som helhet. I frånvaro av ett från alla banker gemensamt synsätt om att amorteringsunderlagen bör tillhandahållas elektroniskt, bör FI:s förslag införas skyndsamt och utan onödiga dröjsmål.

 Robert Boije, chefsekonom SBAB

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Robert är chefsekonom här på SBAB och bloggar om fastighetsmarknaden, svensk ekonomi och den ekonomiska politiken.