Om vikten av att spara och hur lätt det är att dras med i osäkerheten och oron

Om vikten av att spara och hur lätt det är att dras med i osäkerheten och oron

Spara

I en tidigare SBAB-undersökning kunde vi  konstatera att många inte tar till sig de ekonomiska råden som ofta florerar utan att bli stressade. Mest stressar råden om att sprida sparandet de unga. Det talas om att sprida sparandet så att man har en buffert, man ska spara till kommande pension och till eventuella barns framtid. Klart det stressar den med små marginaler.  Jag tänker sätta allt på ett sparkonto säger du  nej , nej , nej säger någon (kanske med helt andra ekonomiska förutsättningar än du)  som svar, du ska ha ett spritt sparande, både på konto och på börsen.

Eller?  Vill du ha pengarna på ett säkert ställe, förutom i madrassen, kan det vara bra att ha dem på ett sparkonto. Lite ränta, fria uttag och insättningsgaranti. Värdet på det du sätter in stiger inte i raketfart som en del investeringar kan göra på börsen (där de också kan störtdyka snabbt). Å andra sidan har du pengarna lättillgängliga och säkra.  Man kan anta att viljan att spara på konto kommer att öka, detta i ljuset av att börsen varit väldigt volatil. Det är bara du som bestämmer hur du ska göra med ditt sparande. Har du råd att avvara pengarna du sparar, kan du riskera att den dagen du vill att pengarna ska komma till användning är de  mindre värda? Eller vill du ha pengarna på ett konto, med liten ränta, men med säkerheten att de inte förlorar i värde.

Man kan väl se det som en tvåstegsraket.  Vi lever i en osäker värld, där prognoser, som alltid är svåra att göra, försvåras av kriget i Ukraina. Att tanka bilen, tända lampan, att köpa och laga till maten har blivit dyrare.  Därtill har kostnaderna för bolånen ökat. Våra utgifter har ökat och sparutrymmet har sannolikt minskat. Är du precis nybörjare på att spara kan det vara lämpligt att spara på ett sparkonto först. Pengar som kan rädda dig om du står inför en oförutsedd utgift eller en ovanligt hög elräkning. När du kommit en bit på vägen i ditt sparande kan du addera att spara på börsen i aktier eller fonder. Det här ska vara pengar där du kan ta risken att de förlorar i värde.

Osäkerhet och oro

Det är lätt att ta till sig informationen om stigande inflation och alltmer negativa ekonomiska prognoser. Många känner sig oroliga, en del rent av skrämda idag. Kanske har man aldrig varit med om liknande situation, där omkostnaderna för att leva ökar och värdet på kapital och bostäder minskar. Jag har full förståelse för att man känner oro. Så är det för alla när något man vant sig ska vara på ett sätt blir till ett annat. Vi har vant oss vid låga räntor och stigande bostadspriser under lång tid. Nu är det ändrat. Oron är smittsam så att även den som egentligen inte behöver vara så orolig dras med.  Har man ägt sin bostad länge och hunnit amortera ned skulden står man bättre rustad för stigande räntor.  Här kan det handla om att ovissheten om utvecklingen leder till oro. Det kan också vara så att vetskapen om att bostaden man bor i minskar i värde gör att man blir lite stressad. Det leder fram till en oroskänsla. Den oron skiljer sig från en annan persons oro. Någon som köpte bostad nyligen och som nu måste sälja. Kanske tidigare än väntat beroende på ändrade arbetsförhållanden eller det att livet förändrats, fler barn, separation till exempel.  Den personens oro inkluderar också risken att sälja med förlust och att inte få sålt inom förväntad tid.  oron kan också inkludera svårigheten att hitta ett billigare boende.

Jag har mött människor som har bundit sina räntor när de var superlåga som är oroliga. Kanske för att de inte vet hur räntan kommer att vara när bindningstiden går ut om fyra år. Jag har också träffat på personer som är nervösa över hur bostadsmarknaden utvecklas, som vare sig ska sälja eller köpa bostad. Oron kan se olika ut och skilja sig åt, alldeles beroende på din situation.  Försök att ta reda på varför du är orolig. När du fastställt det kanske det redan nu känns lite bättre.

Ingen kan med exakthet säga hur bostadsmarknaden, arbets- och elmarknaden utvecklas. Eller hur hög inflationen blir. Det är av största vikt att se över sparandet. Finns det ett litet utrymme att spara så är det bättre än inget alls. Sparade pengar kan rädda dig om du hamnar mellan jobb, och i andra situationer till exempel om du får fördyrade kostnader.

Några tips på vägen

Sätt dig ned och fundera kring varför du är orolig, finns det en grund till din oro kan det vara värt att försöka att agera.  Ta reda på mer, och försök hitta lösningar. Inser du redan nu att du har svårt att få ihop ekonomin i det nya läget. Ta väldigt tidig kontakt med din bank.

Ibland kan oron grunda sig i känslan av ovisshet. Dra bort det där plåstret och släng skygglapparna, ta reda på hur det ser ut för dig. Klarar du omkostnaderna, kan du dra ned på något, ändra ett beteende? Bara det att veta exakt kan mildra den oro man känner. Hur inflation, boräntor och elpriset kommer att utvecklas kan man ju inte påverka, mer än att följa utvecklingen noga. Håll koll på de prognoser och utfall som kommer.

Se över ditt beteende. Finns det återkommande fallgropar som urholkar din möjlighet till ett regelbundet sparande? Ibland kan de vara svåra att upptäcka, så gå igenom dina utgifter grundligt.

 

Claudia Wörmann

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.