De finns men syns inte

De finns men syns inte

Nej jag pratar inte om en osynlig sagofigur när jag pratar om “de som inte syns”. Det är verkliga människor jag menar. Det är din granne och kvinnan på bussen, tjejen i skoaffären och föräldern på BVC. Varje månad och även kvartalsvis kommer siffror om bostadsmarknaden. Inte sällan fokuseras det på hur prisutvecklingen varit, i Sverige, i länet och till och med i kommunen eller i stadsdelen. Och prognoser över hur bostadsmarknaden kommer att utvecklas kommer också med frekvens. Ny statistik om läget på bostadsmarknaden kom till exempel idag.

Intresset för bostadsmarknaden är alltid stort och det har blivit än större intresse efter det att coronapandemin bröt ut. En viss avvaktan rådde både bland köpare och säljare till en början men prisraset uteblev. Sen dess har det fortsatt – uppåt.

Bostadsmarknaden står pall för corona. Och det har sina förklaringar. Låg ränta, amorteringslättnader för de med bolån, och obalans mellan utbud och efterfrågan. Men det finns ytterligare en faktor av påverkan som är mycket svårare att fånga.

De som inte syns. De har blivit påverkade. Och här är de faktiskt osynliga. Den unga tjejen som blivit lovad heltid i affären som ser den chansen utebli. Lönen är fortsatt baserad på deltid. Paret som bestämt sig för att separera och så blir den ena parten av med jobbet. Variationerna är stora men alla har det gemensamt att de inte går på visning. Än mindre köper och säljer bostad. Statistiken baseras på faktiska försäljningar. Ingenstans fångas de som av olika anledningar inte kan flytta. Så är det alltid, men jag tycker att det är ännu viktigare att belysa idag. Den som flyttar idag, som lägger grunden till statistiken vi läser, har sin inkomst tryggad. Jag tycker det är viktigt att vi påminns om det.

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.