358 fler skilsmässor under 2020 jämfört med 2019

358 fler skilsmässor under 2020 jämfört med 2019

Många har antagit att pandemin skulle leda till en dramatisk ökning av skilsmässor, men riktigt så har det inte blivit än. Landets domstolar registrerade 31 797 ansökningar om skilsmässa under 2020.  Det är bara 358 fler än under 2019.  September och oktober toppade skilsmässostatistiken i fjol.

2020 blev för många ett påfrestande år. En del förlorade inkomsten till följd av pandemin, och alla har i olika grad fått ställa om till det nya livet med allt snävare rörelseytor. Utlandsresor har uteblivit för de allra flesta och det sociala livet har varit starkt begränsat. Att arbeta hemifrån har blivit vanligare än att åka till en fysisk arbetsplats. Förutsättningarna för att klara omställningen är individuella och en rad faktorer påverkar. Om vi tar ett par som exempel och båda arbetar hemifrån sätts inte bara hemmet på prov, även relationen prövas. Trivs man inte med bostaden kan man renovera eller flytta. Och i en relation kan man antingen jobba vidare på att det ska fungera eller gå åt olika håll.

Undersökning

SBAB ställde i augusti förra året frågor till människor som arbetat hemifrån hur de upplevt det. 60 procent tyckte att distansarbetet påverkat dem positivt. 46 procent upplevde att privatlivet förbättrats med pandemin.  Här kan du läsa mer om den undersökningen. Många vittnar om att vardagsstressen minskat (speciellt de som pendlat långt mellan hemmet och jobbet), trots att vi befinner oss i en pandemi.

Hinder på vägen

Flest separationer sker i relationer utan barn och i barnfamiljer är det vanligaste att separera när barnen är i övre tonåren. För de som separerar med minderåriga barn innebär det att hitta två nya bostäder i närheten av den gamla gemensamma, så att barnen kan ha kvar sitt sociala liv och gå kvar i samma skola eller förskola. Vid flytt på grund av en separation blir tidsaspekten viktigare än för andra. Ofta går det inte att skjuta på separationen för att invänta en mer fördelaktig bostadsmarknad. Att köpa nyproduktion kan innebära väntetid till inflyttning och nyproduktion är därför sällan ett alternativ för den som flyttar i samband med en separation.

Svårt att köpa bostad

I en undersökning från hösten 2020 konstaterade SBAB att det är svårare för kvinnor att köpa bostad efter en separation. Baserat på medelpris på en trea och medellön kunde en man köpa en trea i 8 av Sveriges största 20 kommuner.  För en kvinna med en medellön och som behöver köpa en trea gick kalkylen inte ihop i någon av kommunerna. Här kan du läsa mer om undersökningen om svårigheten att hitta bostad vid en separation.

En ny tillvaro ska byggas upp när man separerar. Bland annat ska vardagsekonomin fungera på en lön. Höga priser, kontantinsats och amorteringskrav samt långa kötider till hyresrätter bildar tillsammans en hämsko. Det förekommer att par fortsätter att bo ihop trots att förhållandet är över. Och föräldrar som väntar med att separera till dess barnen är utflugna. Jag lider med alla som inte kan ta sig vidare på grund av hur bostadsmarknaden ser ut. Det sista man tänker på som nygift är att livet kan förändras. Försök ändå att tänka och planera framåt. Det kan du göra genom att till exempel sikta på att ha ett sparande. Skriv papper på det som berör dig och din partner. Och ställ dig i bostadskö.

Fem tips på bostadsmarknaden för den som separerar

  1. När skilsmässan är ett faktum, försök att vara mer rationell än känslomässig. Är det svårt – ta hjälp, antingen av jurist eller annan part som ni känner förtroende för.Försök att vara rättvisa mot varandra. Felaktigheter kan leda till känslan av orättvisa som du får dras med i resten av ditt liv.
  2. Separerar ni med barn, försök att se till barnens bästa. När ni väl är separerade, försök att hitta en balans mellan vem som köper vad. Det händer att barn blir kompenserade materiellt för att en eller båda föräldrarna känner skuld och skam, eller börjar tävla om barnens gunst.
  3. Skynda långsamt. Hittar du inte bostaden du vill ha försök lösa boendesituationen temporärt. Prata med dem du känner att du vill öppna dig för: det kan kanske finnas en tillfällig lösning under tiden som du letar.
  4. När du väl hittar din bostad, var snäll mot dig själv och låt färdigställandet ta tid. Ett gemensamt hem ska bli två nya. Ta en sak i taget. Nya möbler och husgeråd kan kosta mycket. Kolla in möbler och husgeråd på nätet.
  5. Sker separationen på grund av att någon i er relation träffat en annan, läs på om särkullsbarn och allt annat som rör det juridiska vid nya familjekonstellationer.
Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.