Försök att skaffa dig en överblick

Försök att skaffa dig en överblick

Ja det är svårt att förhålla sig till dagens situation.  Den är ny och den är skrämmande, det handlar om hälsa och liv, om samhällsekonomi och den egna privatekonomin.  Speciellt svårt är det att hantera något som vi inte har full kontroll över i en tid där vi upplever att vi har koll på det mesta. Det underlättar att försöka hitta en egen strategi tror jag. Vi hanterar situationen olika, en del vill stänga ute informationen (även om det är svårt) andra fastnar fullkomligt. Jag försöker begränsa mig, hålla mig uppdaterad, men inte fastna.

Försök att skaffa dig full koll på din egen situation. Arbetar du i en bransch som drabbats eller som riskeras att drabbas – ha en dialog med din arbetsgivare för att få koll på hur ledningen tänker. Kolla om du är med i A-kassan, om inte kan det vara hög tid att gå med nu. Se över dina lån, abonnemang och avtal. Genom att skaffa dig en överblick över din egen situation och förändra det du kan, kan du stävja oron något, men inte ta bort den helt.

Fler barn, högre omkostnader och grön våg

När vi närmar oss det normala bidrar vi sannolikt alla och envar till ett nytt ”normala” som vi ska förhålla oss till. Det här är vad jag tror om effekterna av nuläget. När stormen Gudrun drog fram över Sverige och gav elavbrott som följd föddes det i de drabbade områdena lite fler barn nio månader senare.  Karantäntillvaron kan leda till en babyboom som vi kommer att se med början i december 2020/ januari 2021. Det kommer också leda till det motsatta, att karantäntillvaron innebär fler skilsmässor.

I och med att fler människor arbetar hemifrån bidrar det till att omkostnaderna för el och vatten ökar. Som belastar föreningens och privatpersoners ekonomi.

Även efter pandemin kan viljan och möjligheten att arbeta hemifrån stanna kvar om än inte i samma omfattning som idag.  Det kan bidra till ett uppsving i kontor hemma. Rum avsedda för hemarbete blir mer vanligt än vad det är idag.

Med 50 personer som norm, kan den som en vanlig arbetsdag i storstad ska ta sig mellan hemmet och kontoret med kollektiva färdmedel träffa många fler än 50 personer. För den på landsbygden kan det ta en vecka att träffa samma antal personer. Nuvarande situation, där folksamlingar är en hotbild och hemarbete är möjligt kan fler komma att överväga att flytta ut från storstadsregionerna till förmån för landsbygden.

Sen tror jag att nuläget kommer att göra oss mer lokala med allt vad det innebär. Att semester resan går till fritidshuset i Sverige och inte till Grekland. Och i och med att en del av ledigheten i sommar sker på hemmaplan så kan kön bli längre till  byggvaruhusen, eftersom planen på att modernisera uteplatsen, förbättra verandan eller rusta upp växthuset nu går från plan till handling.

 

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.