Inkomst först och bostad sen är lika med sant

Inkomst först och bostad sen är lika med sant

Unga vuxna på bostadsmarknaden

Jag lever varje dag i en verklighet som skulle kunna vara diskussionsstoff under flera seminarier. Som mamma till tre vuxna barn som alla vill bo i Stockholm vet jag mycket om konsekvenserna av en dåligt fungerande bostadsmarknad. Man kan tro att jag som arbetar med dessa frågor har lösningen för min egen familj, men nej det har jag inte. För jag skulle i så fall ha planerat bättre redan vid deras födelse. Bostadsköer och barnsparande. Och något barnsparande till tre barn under småbarnsåren fanns inte utrymme till.  Den ekonomin fanns inte. Jag har på nära håll sett den andrahandsmarknad som står till buds. Till exempel en liten stuga på ägarens tomt i en villaförort i Stockholm som mest av allt kan liknas vid ett skjul på 15 kvadrat.  För 7 000 kronor i månaden.  Något för den som desperat vill flytta hemifrån. Eller den fräschare stugan men helt hyfsad hyra som vid närmare granskning visade sig mer vara ett au pair upplägg. Hämta och lämna, barnpassning och en och annan städning samt matlagning i det stora huset bredvid.  Bostadsmarknaden för den med små möjligheter och stor desperation ger mycket övrigt att önska. Jag har haft möjlighet att ge mina vuxna barn ett hyfsat kritiskt tänkande där ute men det är inte alla som har. Andrahandsmarknaden innehåller många gråzoner som kan bli både dyra och obehagliga för den som är desperat och ovan. När viljan att flytta hemifrån blir tillräckligt stark är det lätt att det kritiska granskandet grumlas eller helt uteblir. Och för den utan vägledning kan det bli fel.

Pandemins konsekvenser för de unga

I detta nu befinner vi oss i en helt unik situation. Ovissheten i hur framtiden ska te sig och vad vi efter pandemin kommer att betrakta som normalt är också höljt i dunkel. Vad vi dock redan vet är att vissa branscher har påverkats mer än andra av restriktioner och beteendeförändringar som kommit i kölvattnet av Covid – 19. Restaurang- café- butiks- och resebranschen har alla blivit påverkade. 2018 arbetade drygt 42 000 unga (16 till 29 år) i dessa branscher enligt SCB. Enligt arbetsförmedlingens nya prognos kommer 100 000 unga (18 till 24 år) vara arbetslösa 2021. Idag är 13 procent unga inskrivna ho Arbetsförmedlingen.

Först när de teoretiska kunskaperna (om de finns) om hushållsbudget och boendeekonomi ska omsättas till praktik påbörjas vägen mot vuxenlivet. Jag vet många som när de står helt på egna ben med eget hushåll först då inser att det kan vara ganska dyrt. Covid-19 har påverkat många unga som står utan arbete – medan bostadspriserna än så länge håller uppe. I tillväxtregioner finns en andrahandsmarknad som många gånger är både dyr och oviss och i mindre kommuner finns möjlighet att hyra i första hand. Många unga flyttar från de orter där möjligheten till ett förstahandskontrakt finns. Utbudet av arbete och studier på dessa orter matchar sällan de ungas behov och önskemål.

Först inkomst sedan bostad

Utan inkomst är det svårt att få tillträde ens till den hyrda marknaden. Utan inkomst – ingen bostad.  När de ungas möjlighet till en egen bostad diskuteras bör det ske i ordningen inkomst först och sedan bostad. Jag hoppas att framtiden efter pandemin innebär att de unga kan påbörja sin väg till vuxenlivet med en tämligen säkrad inkomst. Och därefter en egen bostad.

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.