Litet utbud av bostäder till salu ger konsekvenser

Litet utbud av bostäder till salu ger konsekvenser

Det diskuteras att det är ett litet utbud av bostäder till salu på den svenska bostadsmarknaden. Vad är förklaringen till det låga utbudet, och är det ett lågt utbud eller ett upplevt lågt utbud? Om vi vant oss vid att det finns ett förråd av bostäder till salu som av olika anledningar har en längre förmedlingsprocess än andra och om det förrådet försvinner upplevs utbudet naturligt som lägre. Eller är det nyproduktionen som påverkar vår uppfattning, genom att det på vissa lokala marknader byggts så pass mycket nytt.

De allra flesta människor flyttar för att något sker privat som gör att bostaden inte längre passar behovet, det kan handla om att hushållet blir flera, man får barn och flyttar ihop, men också att man flyttar isär och att barnen flyttar hemifrån, kanske orken tryter och man flyttar för att nuvarande bostad är för underhållskrävande. Sett ur det perspektivet borde antalet bostäder till salu vara ganska konstant, inte skilja sig åt så mycket år från år.

Även bostadsmarknaden som mycket annat är cyklisk. Den följer en viss säsong, aktiviteten och mängden människor som flyttar går ned under sommaren och under jul och nyår, då får livet på badstranden och julklappshandeln komma emellan. En helt naturlig temposänkning.

Fastighetsmäklare har intervjuats om läget på deras bostadsmarknad lokalt. Denna Mäklarutsikt fokuserar uteslutande på utbudet sett genom fastighetsmäklarens ögon. För det första – är det ett lägre utbud av bostäder till salu och vad beror det på, och vad blir konsekvenserna för de som vill byta bostad.

SBAB har tagit fram statistik på hur många bostäder som var till salu under första kvartalet 2017 och jämfört det med tidigare år. Siffrorna från Booli visar att antalet radhus och villor till salu är betydligt färre jämfört med samma period tidigare år.  SBAB har intervjuat fastighetsmäklare om orsakerna till det låga utbudet.

Intervjuer har skett under april med fastighetsmäklare verksamma på landsbygd, i mellanstora städer och i storstad om utbudet på bostadsmarknaden. Det finns en samstämmig uppfattning om att utbudet av bostäder till salu är ovanligt lågt, vilket också bekräftas i statistiken.

De allra flesta flyttar för att något sker i familjen, till exempel är det vanligt att flytta till större när man bildar familj. Hittar man ingenting att flytta till avvaktar man med försäljningen av nuvarande bostad, bygger om eller bygger ut om möjligheten finns, och det leder ju till ett ännu lägre utbud. Mäklarna vittnar om ett nytt marknadsläge där människor kommer i kläm.

Utbudet av bostadsrätter och villor till salu första kvartalet i Sverige

  Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017
Bostadsrätt 34814 33431 31668 29104 28738 30615
Villa/radhus 32349 30726 27246 22416 18563 18534

Källa Booli, statistiken omfattar inte nyproduktion

Nedgången i antalet småhus till salu är speciellt tydlig. Första kvartalet i år var det 13 815 färre småhus till salu i Sverige jämfört med samma period 2012.

Det låga utbudet är enligt fastighetsmäklarna främst orsakat av amorteringsreglerna för nya lån och det sedan tidigare kravet på kontantinsats. Det leder till att företrädesvis de som söker en ny större bostad istället för att köpa större bygger ut eller på annat sätt anpassar nuvarande bostad på bästa sätt. Ett lågt utbud leder till ett ännu lägre utbud genom att den som står i begrepp att flytta avvaktar med att sälja eftersom han eller hon inte hittar någon ny bostad att flytta till. Försäljningstakten har förkortats på många av de bostäder som kommer ut det som kommer ut, det finns inget förråd av bostäder till salu, lagret är tomt, vilket bidrar till nuvarande läge.

Viss förhoppning om att utbudet ska öka finns, genom att den som köpt nyproduktion som närmar sig inflyttning säljer sin gamla bostad. Och om bostadsmarknaden och dess köpare och säljare får anpassa sig till detta nya läge nu, utan alltför många debatter och diskussioner om ytterligare restriktioner så kommer osäkerheten att minska, och att det därmed blir fler bostäder till salu.

Här kan du läsa rapporten Mäklarutsikt om orsakerna till det låga utbudet av bostäder till salu och vad det bedöms ge för konsekvenser.
Claudia Wörmann Boendeekonom SBAB

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eighteen − 2 =