Livsvalen påverkas av hur vi kan bo

Känner du Anna och Stefani? Det gör jag. Men det kan lika gärna vara Pelle och Stina, Simone och Joakim.  Som i olika åldrar i livet gör val som kan komma att prägla återstoden av deras liv. Och valmöjligheten påverkas i allra högsta grad av bostadsmarknaden. Förutom det att kunna anpassa bostaden efter behov på så sätt att det ibland behövs större och ibland mindre, så påverkar det där hemmet också möjligheten till våra val av utbildning och arbete, till och med att bilda familj.

Livets cykler

Vi kan börja med att flytta hemifrån och kanske bli kära. Flytta ihop kanske. Börja ett nytt arbete, eller komma in på drömutbildningen. Bilda familj och köpa barnvagn. Leta efter större. Längta efter att barnen ska börja krypa och gå, börja skolan och sluta gymnasiet för att sen nära en dröm om att barnen ska flytta ut. Till eget. Kanske inse att hemmet ekar lite väl mycket för två. Leta mindre. Tillsammans eller varsitt håll. Se fram emot ett nytt liv och nytt kapitel i en ny bostad. Och till sist, hitta ett bekvämt boende där underhållet inte känns så betungande när värkande knän påminner en om att år lagts till år.

Undersökningsresultat

SBAB:s nya undersökning har kartlagt hur det ser ut med livsvalen och bostaden.  Läs och begrunda:

58 procent av de unga (20 till 29 år) har själva eller känner någon som inte sökt utbildning på grund av bostadssituationen. Något 39 procent av alla som svarat har erfarenhet av.

41 procent har själv erfarenhet av eller känner någon som flyttat ihop lite snabbare än vad det var tänkt på grund av bostadssituationen. De allra yngsta i undersökningen har mest erfarenhet av detta. I åldern 20 till 29 år har 58 procent egen eller annans erfarenhet av det där med att flytta ihop lite väl snabbt. Hälften (50 procent) har den erfarenheten i åldern 29 till 39 år.

41 procent av alla som svarat har erfarenhet av att inte söka ett jobb på annan ort på grund av bostadsmarknaden. Ju yngre desto vanligare är det, i åldern 20 till 29 år känner 56 procent igen sig.

38 procent har låtit bli att ta ett jobberbjudande på grund av bostadssituationen. Och det är något som betydligt fler unga har erfarenhet av, 58 procent känner igen sig i påståendet.

37 procent har egen erfarenhet av eller känner någon som låtit bli att separera på grund av bostadssituationen.

37 procent säger att de skjutit upp sina flyttplaner på grund av vuxna barn som inte kan etablera sig på bostadsmarknaden (bor kvar i föräldrahemmet).

34 procent av de drygt 1000 personer som ingick i undersökningen har antingen själva eller känner någon som skjutit på att bilda familj på grund av bostadssituationen.

I alla situationer ovan beskrivna spelar bostaden en avgörande roll. De flesta beslut fattas utifrån möjligheterna på bostadsmarknaden. Gruppen unga har påverkats mer än övriga åldersgrupper. Sammanställningen visar med stor tydlighet att livsvalen påverkas av hur bostadsmarknaden fungerar. Det kan vara viktigt att bära med sig inför formandet av en ny och förhoppningsvis bättre bostadsmarknad.

 

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.