Startlån för unga – äntligen

Startlån för unga – äntligen

Trösklarna in på bostadsmarknaden har blivit högre. Priserna har stigit under många år. Kravet på att femton procent av bostadens pris ska läggas i så kallad kontantinsats infördes för tio år sedan. Amorteringsreglerna påverkar också förstås. Nyligen välkomnades nyheten om att regeringen tillsatt en utredning om statligt startlån för unga som behöver hjälp till kontantinsatsen när de vill köpa sin första bostad. Startlånet kommet inte att täcka hela summan men en betydande del. I dagsläget är det oklart hur stor del av kontantinsatsen man kommer att kunna låna till. Syftet är att de unga inte ska fasta i blancolån med höga räntor och avgifter. Äntligen!  Så länge jag har arbetat i denna bransch (sen början av 2000 talet) har frågan om de ungas problem diskuterats. Så återigen, äntligen! Jag beklagar att åtgärden inte kom tidigare, till exempel för att underlätta för den stora grupp 90-talister. (Det föddes väldigt många barn under 90 talet, de äldsta är nu 30 år, så vi har vetat om det ett tag). Jag menar inte att hela lösningen ligger i att köpa en bostad som ung. Ju yngre man är desto mindre vet man oftast om hur ens liv ska gestalta sig. Man kan träffa kärleken och vilja flytta till en annan stad eller ett annat land. Drömutbildningen man kommer in på kan ligga i en helt annan stad. Och jobbet man får finns 70 mil bort.För en ung person är riktningen i livet inte riktigt utstakad och att då börja med att ta ett stort lån kan ifrågasättas. Men frågan är om alternativet är så mycket bättre. I tillväxtregioner är trycket på hyresrätter högt vilket leder till långa köer. Det stänger de unga ute från förstahandshyresmarknaden. Då återstår andrahandsmarknaden.

Det finns många både säkra och schyssta andrahandskontrakt som är en lösning om man tillfälligt eller under längre tid inte har behov av sin bostad, utan kan hyra ut den.  Det finns också andrahandskontrakt som är precis det motsatta, osäkra och dyra.  Alternativet för den som inte kan köpa och som inte har tillräcklig kötid för ett förstahandskontrakt blir att hyra i andra hand. SBAB har jämfört vad det kostar per månad att hyra en etta i andra hand med att köpa en liten bostadsrätt på 25 kvadratmeter i någon av Sveriges 14 största kommuner. Kartläggningen visar att det är dyrare att hyra i andra hand i 11 av 14 kommuner. I Göteborg och Jönköping är det billigare att hyra i andra hand och i Lund går det på ett ut.

Stora skillnader

SBAB:s kartläggning visar att skillnaden mellan att äga och hyra är som störst i Västerås. Där betalar den som hyr i andra hand i genomsnitt 53 procent mer än om samma person istället skulle kunna köpa en bostadsrätt på 25 kvadratmeter. I Helsingborg är det 52 procent dyrare för den som hyr i andra hand.  I Jönköping, Göteborg och Lund är det tvärtom. Där är det billigare att hyra i andra hand än att köpa en motsvarande bostadsrätt.

Sammanställning: hyra i andra hand eller äga

Stad Pris Ränta Amortering Avgift Underhåll Äga 2a-hand Skillnad äga Hyra
Helsingborg        792 500     664          1 123  1 841     500   3 628    5 500 52%
Västerås        620 000     520             878  1 739     500   3 637    5 568 53%
Lund     1 457 500  1 221          2 065  1 712     500   4 998    5 000 0%
Malmö        915 000     767          1 296  1 708     500   4 271    5 000 17%
Norrköping        680 000     570             963  1 673     500   3 706    4 800 30%
Borås        582 500     488             825  1 666     500   3 480    4 800 38%
Göteborg     1 612 500  1 351          2 284  1 664     500   5 800    5 700 -2%
Södertälje     1 015 000     851          1 438  1 651     500   4 440    6 000 35%
Gävle        797 500     668          1 130  1 621     500   3 919    5 400 38%
Örebro        912 500     765          1 293  1 598     500   4 155    4 500 8%
Uppsala     1 400 000  1 173          1 983  1 587     500   5 244    5 500 5%
Stockholm     2 297 500  1 925          3 255  1 483     500   7 163    7 775 9%
Linköping     1 190 000     997          1 686  1 475     500   4 658    5 000 7%
Jönköping     1 140 000     955          1 615  1 451     500   4 522    4 305 -5%

Källa; Booli och Blocket sammanställt av SBAB.

Sammanställningen visar tydligt att det överlag är betydligt billigare att äga sin bostad än att hyra i andra hand. Den som är ung och inte har möjlighet att köpa sin första bostad riskerar dessutom att hamna i en situation där dyra andrahandskontrakt försvårar möjligheten att kunna spara till ett eget boende. De som flyttar hemifrån idag kommer sannolikt att ha en lång karriär på bostadsmarknaden. De allra flesta kommer att få se sin lön stiga betydligt under de yrkesverksamma åren. Det innebär att det inte borde medföra så stora risker att göra en översyn av hur de olika reglerna försvårar inträdet för unga på bostadsmarknaden.  Det är anmärkningsvärt att de unga många gånger hänvisas till en både dyr och osäker lösning på bostadsmarknaden i form av andrahandskontrakt.

Medskicket till dig som är ung när viljan att flytta hemifrån blir för stor är att tänka till en extra gång och undvika de allra dyraste andrahandskontrakten. Inte nog med att det i de flesta fall ger dig ett betydligt dyrare boende än en ägd bostad, det försvårar också för dig att kunna spara.

Mina tips till unga och föräldrar:

  1. Blir viljan att flytta hemifrån allt för stark och du hittar ett andrahandskontrakt – försök då att hitta en bostad som möjliggör att du kan både bo och spara.
  2. Ha tålamod! Kan du bo kvar i föräldrahemmet ger det dig med inkomst en möjlighet att spara mer. Kanske kan du göra mer hemma som betalning för att bo kvar, till exempel hämta småsyskon vid skolan, hjälpa till med renovering om du kan, och kanske göra något annat underhåll som inte riktigt blivit av.
  3. Ha en dialog mellan föräldrar och barn. Undersök möjligheterna till att exempelvis dina föräldrar blir medlåntagare eller att de lånar ut till hela eller delar av kontantinsatsen. Läs på hur det går till och när ni bestämt er – skriv avtal.
  4. Spara hårt! Är det den egna bostaden som är drömmen med stort D. För att nå dit måste många prioritera bort väldigt mycket annat. Var disciplinerad i ditt sparande.
  5. Räkna ut mål och delmål baserat på kontantinsatsen i olika områden. Då blir det mer konkret.
  6. Tänk utanför boxen. Många tänker att de vill bo inom ett ganska tydligt avgränsat geografiskt område. Försök att bredda dig. Ju längre ut från stadskärnan desto billigare blir bostäderna att köpa. Att dela ett första- eller andrahandskontrakt med en eller flera blir ofta billigare än att hyra helt ensam.

Så här har vi gjort:

Priserna för att köpa är hämtade från Booli.  Räntekostnaden är beräknad efter skattereduktion. Vi har i beräkningen utgått från en belåningsgrad på 85 procent med en ränta på 1,69%. . Den som äger sin bostad antas sätta undan 500 kronor per månad för renovering och underhåll.  Vi har inte räknat med värdestegring eller den förlorade alternativa avkastningen på investering. Andrahandshyrorna för ettor är hämtade från Blocket. (vilket också innefattar uthyrningsrum och större ettor än 25 kvadrat).

Lycka till

Claudia

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.