Om människorna bakom siffrorna

Om människorna bakom siffrorna

Enligt en SBAB-undersökning från början av 2023 har 41 procent av de (drygt 1000) medverkande egen erfarenhet av, eller känner någon som flyttat ihop med sin partner snabbare än tänkt på grund av bostadssituationen. 38 procent har tackat nej till en utbildningsplats eller känner någon som gjort det på grund av bostadssituationen.  Och 35 procent har låtit bli att separera av samma anledning.

Det är ganska anmärkningsvärda resultat som vittnar om att en dåligt fungerande bostadsmarknad påverkar människors livsval och vardag. I den här krönikan reflekterar jag över vilka konsekvenser det kan få, baserat på riktiga möten med människor.  Jag gör inte anspråk på att komma med några färdiga lösningar men är i alla fall rätt säker på att det inte blir värre av att vi pratar mer om problemet.

Ekonomi känslor och prognoser 

En röd tråd i mitt yrkesliv (fastighetsbranschen sedan 2001) har varit att försöka prata på ett begripligt sätt.  Bostadsbranschen är ganska siffer-och prognosintensiv. För den som inte är insatt kan det vara svårt att hänga med. Det är många ord och betingelser man måste förstå för att ens kunna ta till sig information om hur sparande, bostadsköer, bud och köp går till.

Min självkritiska lampa (som förvisso alltid lyser) bländar mig ibland helt när det kommer till prognoser. Jag var till exempel en av flera som förutspådde att kravet på kontantinsats som infördes 2010 skulle leda till att priset på små bostäder sjönk. För att de unga skulle ha allra svårast att få ihop till kontantinsatsen.  Det blev precis tvärtom. Förstagångsköparna försvann från marknaden ett tag och kvar fanns de som inte fick ihop kontantinsatsen till en större bostad. De köpte en mindre, till vilken de hade tillräcklig kontantinsats och priset på ettorna steg.  Vi fattar beslut, improviserar, och råkar ut för saker i våra liv som ibland gör att vi agerar tvärt emot vad andra räknar med att vi ska göra.  Därför blir ofta prognoser svåra.

En bra bostadsaffär

Har ni hört personer som säger att de där och då, för länge sedan, liksom kände på sig att det skulle bli en bra bostadsaffär? De såg potentialen i en bostad när ingen annan gjorde det. Sedan dess har de förbättrat och förfinat hemmet. Det är härligt att tala om att sälja med vinst. De glömmer att fastighetsskatten förändrats sedan de köpte, glömmer också att räntorna sjunkit, även om de nu är på väg upp igen. Visst kan den som berättar om en presumtiv miljonvinst haft den där näsan för en bra affär, något som många tillskriver sig själva. Att det förändrade regelverket och räntorna bidragit mer till att personen kan sälja för mer än vad hen köpte för än vad näsan för affärer gjort är inte lika kul att nämna tror jag.  Vart tog historierna om att sälja med förlust vägen? Jo, de hamnade nog lite i skymundan av bostadshistorierna om vinst. Det kan bli lite dålig stämning om förlustaffärerna förs på tal. Jag kan ibland bidra till lite sämre stämning ändå genom att påminna just om att omvärldsfaktorerna har haft mer påverkan på prisutvecklingen än det egna omdömet.

Historierna, som många av oss hört, om vinst vid bostadsförsäljning kan grusa omdömet lite grann. Hos både berättaren och framför allt hos åhöraren. Hör man tillräckligt många berättelser om vinster kan man invaggas i tron att bostadspriserna bara kan gå upp. Risken att bostaden, precis som all annan investering, faktiskt kan sjunka i pris prioriteras ned. Dagens bostadsmarknad har lett till en brysk påminnelse som kanske leder till att fler köper bostad för att bo och trivas i, snarare än att göra en snabb affär med vinst.

Låter bli att separera

35 procent har erfarenhet av att ha skjutit på en separation på grund av bostadssituationen. Känner du till eller har kanske själv upplevt att leva i ett förhållande som tagit slut, för det gör de ju, de där kärleksrelationerna? Ganska ofta till och med. Sverige är ett av världens mest singel-täta länder. Hur många som fortsätter att leva i ett förhållande utan kärlek kan vi bara gissa oss till. Jag har mött personer där ringarna under ögonen vittnar om något helt annat än vad munnen nyss sa: det går ganska okej att dela bostad med sitt ex ett tag. Och kanske har du träffat på par som levt i harmoni och symbios och som glömt bort att se över kostnaderna sinsemellan under årens lopp. Något har skett på vägen från det att de träffades som mycket unga. I början hade de kanske lika stora inkomster och båda hade fullt fokus på att få ihop ekonomin. Många år senare har den ena gjort karriär och den andra inte, med inkomstskillnader som följd. Men de har inte fördelat kostnaderna särskilt annorlunda mot förr. Det ojämlika blir de varse först när de ska räkna på hur de ska klara livet på varsitt håll när separationen är ett faktum. Och så skjuter man upp det, eller blir kvar. Hittar ett sätt att förhålla sig.

Det verkar nästan tabu att under pågående förhållande planera för en tillvaro som kan komma att se annorlunda ut, bortom nuet. Några jag mött har uttryckt en önskan om att de haft en plan B (som att spara lite mer, arbeta lite mer och ställa sig i hyreskö) först när de inser att de behöver en. Jag har mött personer, mestadels kvinnor, som inte bara är förtvivlade över att separationen är ett faktum. Utöver de känslor en separation medför oroar de sig även över att inte kunna erbjuda samma standard som exet. Barnen får dela rum och mamma sover i vardagsrummet, cykeln är begagnad och resorna uteblir helt. Om de verkligen tar steget blir det ofta på bekostnad av det materiella.

Skjuter på att bilda familj 

28 procent svarar att de har erfarenhet av att skjuta på familjebildandet på grund av bostadssituationen eller känner någon som gjort det. 2021 var medelåldern för förstagångsföräldrar cirka 30 år för mammor och cirka 32 år för pappor. I Stockholms län är man något äldre, 31 och 33.  Det är också i Stockholm det är dyrast att köpa bostad. Och det är också länet med längst bostadskö.

Egen bostad slår högt

41 procent känner igen sig i att ha flyttat ihop med sin partner snabbare än tänkt. Förr, ja mycket länge sedan, var bil ett attribut som var viktigt när man skulle bli ihop. Ordnad ekonomi var en annan viktig parameter. Idag kanske framgången med dejtande styrs av om man etablerat sig på bostadsmarknaden eller inte. Var bor du, är det ett förstahandskontrakt, har du köpt bostadsrätt? Bostadsmarknaden förenar men drar också isär. Antingen är du inne på bostadsmarknaden, i ett förstahandskontrakt eller en egen ägd bostad. Eller så står du utanför och knackar på. Och vi som är inne har fullt upp med vårt och hör inte knackningarna. Det gäller i radhuset i förstahandskontraktet eller på den egna gården på landet. Det gäller i Växjö och i Stockholm.

De makthavare som är i stånd att förändra bör verkligen lyssna. Och när de lyssnat på hur människor har det kan de agera. För en dåligt fungerande bostadsmarknad ger oerhört negativa mänskliga konsekvenser.

Tack för mig,

 

Claudia Wörmann

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.