Bygger vi verkligen rätt

Bygger vi verkligen rätt

Efter Almedalsveckan kan jag konstatera att debatten om bostadsmarknaden har svängt något. Om jag tidigare år hade något rungande i öronen på Gotlandsfärjan hem så var det; vi måste bygga, byggtakten ska komma igång, vi måste få ut fler bostäder på bostadsmarknaden för att mildra bostadsbristen.

I år var diskussionen något annorlunda, inte överallt, men i många debatter hördes meningar som att vi kanske ska se över vad vi byggt och vad vi ska bygga nu när byggtakten kommit igång. Idag är det svårt att på ren vilja efterfråga en nyproducerad bostad, det räcker inte, för många till exempel unga ter sig även den nyproducerade bostaden som en hägring i fjärran. Priset är för högt för en del målgrupper. Mångfalden i vårt samhälle återspeglas inte i nyproduktionen.

Det är rätt att tänka att helt nytillkomna bostäder kan öka rörligheten på marknaden, eftersom den som flyttar in i en nyproducerad bostad i de allra flesta fall också flyttar från en bostad. Det leder till välkomna flyttkedjor.Och det är i det gamla beståndet de billiga bostäderna finns.

Obalansen mellan utbud och efterfrågan är en av de faktorer som påverkar bostadsmarknaden mest just nu. Höga priser och ganska homogena bostäder begränsar människors möjlighet att ha råd att köpa nytt. Det låga utbudet är så pass lågt att det påverkar människors liv. Nya regler har gjort att människor i större utsträckning värnar om sina gamla lån, vilket medför att en flytt kanske inte blir av. Det blir för dyrt. Människor skjuter upp separationer på grund av hur bostadssituationen ser ut, de unga som bor hemma i föräldrarhemmet och föräldrar som skjuter upp sin egen flytt på grund av att boet fortfarande är fullt av flygfärdiga ungar. Problemen på bostadsmarknaden får rent mänskliga konsekvenser.

Vilken dysterkvist jag är va? Men jag är ändå ganska hoppfull. Det finns väldigt många människor som har lika många goda ideer om hur att bygga bättre, mer effektivt och smart. Om inte byggregler och byråkrati satte stopp skulle vi med största sannolikhet se en större variation. Och jag sätter hoppet till att diskussionen som förs just nu, vad har vi byggt och vad ska vi bygga,  faktiskt är en bra början på att gå en mer tillgänglig bostadsmarknad till mötes.

 

Trevlig sommar!

Claudia Wörmann, Boendeekonom

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nine − five =