Jag är så avundsjuk (på hur någon annan bor)

Andras bostad väcker avund, det kan SBAB konstatera i en undersökning som publicerades idag. Slutsatserna baseras på svar från drygt 1000 personer.

Avundsjuka
Jo, det händer att man känt sig avundsjuk på hur någon annan bor. 44 procent av de medverkande har avundats hur någon annan bor. 48 procent av kvinnorna har någon gång känt sig avundsjuka och 40 procent av männen.

Man kan anta att skillnaden mellan könen beror på att bostaden är en större statusmarkör för kvinnorna än för männen.

Jag tror också att det blivit lättare att känna avund idag än förr. Även om vi inte nödvändigtvis vill erkänna det. Och det av flera skäl.

Vi har internet där du enkelt kan gömma dig bakom en skärm och få full tillgång till andras hem som  ligger ute till försäljning.  Du kan gotta dig i inredning och låta dig förföras av fantastisk utsikt. Ingen behöver veta, du är helt anonym.

Vi har en allt mer polariserad bostadsmarknad. Undersökningen konstaterar att ja det finns avund. Men säger inget om hur den ser ut, alltså säger inget om varför man känner sig avundsjuk.

För den som helt står utanför den ägda bostadsmarknaden och som saknar förstahandskontrakt  är avunden riktad mot alla som redan äger eller som bor i en hyresrätt i förstahand. .  Av den anledningen är det lätt att förstå att de unga känenr mycket större avund än de äldre i undersökningen.  Den som har det sämre avundas den som har det bättre.

Avunden avtar med ålder. Ju äldre man är desto längre har man kommit på bostadsmarknaden. Och andras bostad väcker sällan avundsjuka, man bor ju bäst själv! Undersökningar visar att de äldsta på bostadsmarknaden i allra störst utsträckning anser att de bor i sin drömbostad.

Om de ungas avundsjuka är riktad mot alla som redan är inne, så finns det bland de äldre en annan sorts mer riktad avundsjuka, mot ett specifikt boende eller person tror jag.  Kanske handlar det om en avund mot den som redan planerat för ålderdomen. Som flyttat till ett smidigare boende som kräver  mindre underhåll än nuvarande, det står på mångas önskelista.

Sen finns där säkert avundsjuka som helt handlar om adress, läge, inredning och materialval och bosendeutgifter.

Jag är avundsjuk på de i min närhet som precis som jag har vuxna barn, och deras vuxna barn har flyttat hemifrån och föräldrarna flyttat närmare stan, till en mindre bostad.

Vad är du avundsjuk på?

Claudia

 

Geografiska skillnader
Mest avundsjuk på hur någon annan bor är man i Västerbotten och Norrbotten, 52 procent av de medverkande, följt av de som bor i Halland och Västra Götaland där precis hälften är avundsjuka. Minst avundsjuk är man i Västernorrland och Jämtland, där endast 36 procent känner avund.

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 2 =