Usch och fy för miljonprogrammet eller?

Usch och fy för miljonprogrammet eller?

Rörligheten måste igång och nyproduktionstakten öka, den svenska bostadsmarknaden ger om inte en del övrigt att önska så är den i alla fall en källa till diskussion.

När nyproduktionen diskuteras så händer det att experter oberoende av varandra säger att vi vill ju inte ha ett nytt miljonprogram. Det verkar vara usch och fy. Och jag undrar, vad menar experten med själva miljonprogrammet, är det antalet bostäder de inte vill ha eller är det de klassiska storskaliga områdena som ska undvikas? För det är den associationen som de flesta får – de stora gråa fasaderna med massor av bostäder som tornar upp sig, och här bor minsann människor som inte trivs. Jag saknar de boendes röst. Vantrivs alla i dessa miljonprogram? Och jag undrar också om vi verkligen kan och har råd att vara så petiga. Men mest vill jag veta vad som ska undvikas.

För den som ska flytta hemifrån exempelvis är kravlistan inte så lång, här står oftast en enda sak, en egen bostad. Och jag tänker att det där nya eller gamla miljonprogrammet faktiskt kan uppfylla den drömmen, större chans liksom än om vi undviker det.

För att ta reda på vad vi ska undvika har jag samlat lite fakta om miljonprogrammet.

I början av 60-talet blev bostadsköerna längre och bostadsbristen blev ett tungt politiskt debattämne. Kritiken växte mot regeringen och statsminister Tage Erlander. Mot bakgrund av det antogs 1964 ett förslag om att under en tioårsperiod bygga en miljon lägenheter.

Ordet ”miljonprogram” förekommer inte någonstans från den här tiden. Redan 1964 byggdes nästan 90 000 lägenheter. Det som var nytt var långsiktigheten – att man planerade för en så stor utbyggnad under så lång tid. Miljonprogrammet finansierades bland annat med kapital från de nya AP-fonderna.

Allt byggdes inte som stora höghusområden. Under perioden 1965–1974 byggdes fler bostäder i en och två våningar än någonsin förr. Rad- och kedjehus slog igenom på allvar, också med hyresrätt. Även låghusbebyggelsen kunde ske i industrialiserade former. Ungefär en tredjedel av miljonprogrammet bestod av småhus, en tredjedel av låga flerbostadshusområden och en tredjedel av storskaliga höghusområden.

 

Så, vad är det vi ska undvika?

 

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Den finns en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

6 − 5 =