Svarar du ja på någon av dessa frågor? Se då över ditt räntebindningsval

Svarar du ja på någon av dessa frågor? Se då över ditt räntebindningsval

Just nu ser vi i vår statistik på nyutlåningen att något fler väljer att binda sin bolåneränta. Huruvida det är ett trendbrott eller inte återstår att se. Möjligen spiller oron på bostadsmarknaden över i ett ”tryggare” räntebindningsval eller så börjar människor på allvar tro att de låga räntorna snart är ett minne blott. Hursomhelst, i detta fall är min uppmaning till dig att inte bry dig om hur alla andra gör. Hur din boendeekonomi ser ut och vad den klarar av är högst individuellt.

Har du tremånadersränta (rörlig) idag? Här är några frågor jag tycker att du ska ställa dig i så fall:

  • Min skuldkvot, alltså lånen dividerat med den årliga bruttoinkomsten, är högre än 4,5.
  • Jag har svårt att ha råd spara minst 10 procent av min inkomst varje månad (buffertsparande, långsiktigt sparande, pension, barnsparande etc).
  • Jag valde aldrig bindningstid, jag tog helt enkelt det billigaste och tänkte inte mer på det.
  • Jag oroar mig för a) stigande räntor b) diskussionerna som förs om minskade ränteavdrag för jag vet inte om jag kommer att klara av det.
  • Min inkomstnivå framöver känns lite osäker, för jag vet inte om jag a) får behålla jobbet b) ska vara föräldraledig c) ska gå ner i arbetstid d) ska gå i pension.

Om du svarar ja på en eller flera av dessa frågor är mitt råd till dig att sätta dig ner och räkna på ett högre ränteläge. Tycker du att det känns svårt så finns det en Excel-snurra här att ladda ned. Att få siffrorna svart på vitt kan hjälpa dig att fatta ett beslut kring hur du ska göra med dina räntor.

Många jag pratar med känner sig osäkra på huruvida de ska binda räntorna på längre bindningstider, t ex på 5 år. Jag tror att motståndet handlar om framförallt två saker. Dels är det många som efter en lång period av sjunkande räntor har vaggats in i en falsk trygghet om att räntorna kommer att förbli låga även framöver. Dels så spelar reglerna om ränteskillnadsersättning in, d v s den kostnad du får betala till banken för att lösa dina lån i förtid. Vad många inte tänker på i det senare fallet är att det i de flesta fall går att ta med sig lånen till en ny bostad – ett s k säkerhetsbyte. Prata med din bank om det. Tryggheten att veta vad dina räntekostnader blir behöver inte betyda att du är låst till vare sig en bank eller en bostad.

PS: Jag har läst i media nyligen att det florerar rykten om att bankanställda får bonus om deras kunder väljer att binda sina lån. Det är naturligtvis helt befängt och jag har aldrig hört talas om något liknande under mina många och långa år i finansvärlden. Banken har tvärtom bättre marginal på tremånadersräntan och eftersom du kan göra ett säkerhetsbyte så är du inte heller nödvändigtvis låst till banken under bindningstiden. Det handlar om DIN ekonomi, inte bankens. DS

PS2. Jag får inte heller bonus om fler binder sina lån. Bara så ni vet. DS2.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 10 =