Om varför det kan vara bra att betala hemma

Om varför det kan vara bra att betala hemma

I en nyligen genomförd undersökning svarade 54 procent av de unga att de inte betalar något för att bo kvar i föräldrahemmet.

Ekonomiska förutsättningar och inställning påverkar troligen hur man gör. En av anledningarna till att inte ta betalt för att bo kvar i föräldrahemmet är sannolikt att barnet helt enkelt inte har inkomst som räcker till. Andelen utan jobb är hög bland unga, 20,7 procent av arbetskraften i åldersgruppen 15 till 24 år var arbetslösa i oktober i år. Det är en ökning med 3,3 procentenheter jämfört med samma månad föregående år, enligt Arbetsförmedlingen.

Finns mat, husrum, tillgång till tvättmaskin, bredband och fullt kylskåp utan att man betalar något kan man få en lite skev uppfattning av vad det verkligen kostar att ha ett hushåll. Det kan också bli ett hårt ekonomiskt uppvaknade den dagen när det är dags att stå på helt egna ben. Så medskicket är att visa vad det faktiskt kostar att dra runt ett hushåll en månad. Gå igenom el, månadsavgift, hyra, hemförsäkring, abonnemang och matkostnader för att förbereda barnet,

Inte lika hög boendestandard som föräldrarna

I undersökningen ingick också frågan: tror du att du kommer att ha lika hög boendestandard som dina föräldrar när du är lika gammal som de är nu?  Här framkommer tydligt att är man mellan 28 och 30 år så är man mer pessimistisk än sina yngre kompisar. 26 procent svarar nej, de tror inte att deras framtida boendestandard kommer vara lika hög som föräldrarnas. I åldersgruppen 24 till 27 år svarar 19 procent nej och 15 procent i åldern 20 till 23 år.

Närmar man sig 30 år har man sannolikt aktivt letat bostad ett tag och insett att det är ganska problematiskt, vilket bidrar till en mer pessimistisk tro på att man kommer att hinna uppnå samma boendestandard som föräldrarna har. De yngre har inte ännu inte helt upplevt de svårigheter som finns på bostadsmarknaden vilket kan vara en förklaring till att de är mer optimistiska,

Andrahandsmarknaden

46 procent svarar att de själva upplevt eller känner någon som bott så dyrt i andra hand att de inte haft pengar över för att kunna spara. Nyligen fattade Regeringen beslut om en utredning som ska se över om det är möjligt att inrätta ett startlån till förmånliga villkor för förstagångsköpare, i syfte att sänka trösklarna in på bostadsmarknaden för unga.

Som ung är det viktigt att man får en vana i att spara, en vana som man kan ta med sig i resten av sitt liv. Mitt råd till dig som är ung och som verkligen vill flytta hemifrån är att överväga alla andra möjligheter innan du skriver på ett så dyrt andrahandskontrakt att du inte har möjlighet att spara.

Några tips på vägen

Ge ditt barn inblick i vad det faktiskt kostar att bo. Det förbereder ditt barn på vad det kostar inför den dagen barnet ska egen hushållsekonomi i framtiden.

Om barnet saknar pengar/inkomst så kan barnet istället hjälpa till hemma.

Har du möjlighet att spara pengarna som barnet betalar kan det bli en bra grundplåt inför den dag då barnet flyttar, till exempel kan pengarna användas för att hjälpa barnet med en kontantinsats.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB, mellan den 27 november och 5 december 2020. Statistiken bygger på svar från 1020 respondenter i åldrarna 20 till 30 år. Av dessa uppgav knappt 300 att de fortfarande bor i föräldrahemmet.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.