Är du stressad på bostadsmarknaden – då är du inte ensam

Är du stressad på bostadsmarknaden – då är du inte ensam

SBAB har undersökt  hur stressande man tycker att olika delar i en bostadsaffär är.

Stressen vid val av bindningstid och att förhandla räntan är något som tydligt ökat sedan 2017. Då upplevde 16 procent att det var stressande att förhandla om boräntan, idag är det 20 procent. Samtidigt tyckte 14 procent att det var stressande att välja bindningstid hösten 2017, vilket ökat till 17 procent 2019.

 Budgivningen framkallar stress – mest hos kvinnor

Vad man är stressad för är ganska lika fördelat över ålder och kön, men sammantaget är kvinnorna mer stressade än männen. Framför allt vad gäller att välja bindningstid på bostadslånet, 22 procent av kvinnorna blir stressade, 13 procent av männen. Men skillnaderna i stressnivå syns också tydligt när det kommer till att vara med i en budgivning, 38 procent av kvinnorna känner stress, 26 procent av männen.

Alla Kvinnor Män
Ja, att förhandla om boräntan 20% 21% 19%
Ja, att välja bindningstid på bolånet 17% 22% 13%
Ja, att bevaka alla objekt som kommer ut 8% 7% 8%
Ja, att gå på visningar 4% 5% 4%
Ja, att förstå bostadsrättsföreningars årsredovisningar 7% 7% 7%
Ja, att delta i budgivningen 32% 38% 26%
Ja, efter köpet – har jag gjort rätt 17% 18% 16%

Frågan som ställdes var; finns det något som stressar dig inför ett bostadsköp?

  2019 2017
Ja, att delta i budgivningen 32% 34%
Ja, att förhandla om boräntan 20% 16%
Ja, att välja bindningstid på bolånet 17% 14%
Ja, efter köpet – har jag gjort rätt 17% 21%
Ja, att ordna ett lånelöfte 11% 10%
Ja, att bevaka alla objekt som kommer ut 8% 6%
Ja, att förstå bostadsrättsföreningars årsredovisningar 7% 5%
Ja, att välja bank 5% 6%
Ja, att gå på visningar 4% 5%
Källa: TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

 Trots att många gör egna undersökningar och jämför räntor med varandra innan de fattar beslut är det just frågor om räntan som stressar mer idag än under hösten 2017. Jag tror att det kan kopplas till att informationen om hur räntorna ska utvecklas över tid böljar fram och tillbaka, även om det just nu råder en ganska utbredd enighet om att de förblir låga. Det finns också de som tycker att förhandling oavsett vad det gäller är något som stressar, det ligger inte i allas natur att ha vassa armbågar i förhandlingssituationer.

Fyra tips

Ett bostadsköp är stressande för de allra flesta. Mycket känslor är i omlopp, man har hittat en bostad och förälskat sig i den, man ska hålla koll på hela känsloregistret och på de ekonomiska aspekterna. Ovissheten över om man ska vinna en budgivning eller inte är något att förhålla sig till för alla, för den som köper för första gången och den mer vana bostadsköparen. Den stressen är svår att bemästra. Andra moment som ger stresspåslag kan man faktiskt minska.

  1. Utnyttja den information som finns, vad säger prognoserna om hur räntorna ska utvecklas. Nätet är en fantastisk källa till information. Läs på om områden, om skolor (om de tär aktuellt). Det finns också information om byggmaterial och kostnader för att bygga om, om du är intresserad av en bostad med renoveringsbehov.
  2. Studera marknaden noga, vilka bostäder sticker i väg i pris, vilka är mer svårsålda. Läs på om budgivningsstrategier. Lyssna runt hur andra har gjort i sina budgivningar. Sätt ett högsta tak för vad din bostad får kosta, håll dig till lånelöftet.
  3. Tänk igenom hur du eller ni vill göra med bindningstiden på era bostadslån redan innan, det kan minimera stressnivån när alla andra beslut kring er bostadsaffär ska fattas.
  4. Vässa din förhandlingsteknik. Att kunna förhandlingsteknik kan du dra nytta av inte bara i din bostadsaffär utan även i ditt yrkesliv. Idag kan du också få en mycket bra ränta utan vidare förhandling hos vissa banker.

Lycka till!

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.