Hjälp!!! Ska jag binda räntan eller inte?

Hjälp!!! Ska jag binda räntan eller inte?

Under livet ställs du inför många olika beslut. Ett sådant är om du ska binda eller inte binda räntan på dina bolån. Vilka faktorer är egentligen viktiga att tänka på inför ett sådant beslut?

Normalt sett får du betala en viss löptidspremie i form av ett räntepåslag om du väljer en säker bunden ränta före en osäker rörlig (3-månaders) ränta. Sett över en längre tidsperiod har den rörliga bolåneräntan i genomsnitt legat under de bundna räntorna. För de hushåll som i första hand vill minimera räntekostnaden sett över hela lånets löptid har det historiskt sett alltså i genomsnitt varit bra att välja rörlig ränta. Men det betyder inte nödvändigtvis att det alltid är en god idé eller behöver vara ett bra val för alla.

Det finns ett antal aspekter och risker du bör väga in innan du beslutar om räntebindningstid på dina bolån. Det finns ingen garanti för att den rörliga räntan alltid ligger under de bundna räntorna. Väljer du rörlig ränta kan din boränta gå upp kraftigt om till exempel inflationen går upp. Har du små marginaler i din ekonomi kan det vara en fördel för dig att veta hur stor räntekostnaden blir de närmaste åren. Då kan det vara en bra idé att binda räntan på lånen under en viss tid även om räntekostnaden normalt blir något högre.

En nackdel med att binda räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar på samma räntebindningstid är att ränteläget kan vara högt på den kommande ränteändringsdagen. Ett annat problem med att binda räntan på hela ditt lån eller alla lånedelar är att du kan bli sittande med en hög ränta på lånen när ränteläget går ned och förblir lågt under en längre period, så som har varit fallet under de allra senaste åren. Ytterligare ett problem är att du, beroende på rådande marknadsränta, kan komma att få betala ränteskillnadsersättning till banken om lånet måste lösas i förtid, till exempel i samband med en separation. Ett alternativ till att helt välja rörligt eller binda är därför att välja olika räntebindningstid på olika delar av lånen. På så sätt sprider du riskerna.

Vissa banker erbjuder en rörlig ränta med räntetak som innebär att bolåneräntan sjunker när de korta marknadsräntorna går ned samtidigt som bolåneräntan inte kan gå upp hur mycket som helst om de korta marknadsräntorna istället går upp kraftigt. Du får dock betala för denna säkerhet via ett visst räntepåslag på den rörliga räntan.

I valet av bindningstid är det också viktigt att du är uppmärksam på att vissa banker i syfte att locka till sig nya bolånekunder ofta lockar med ränterabatter, men vanligtvis bara för vissa räntebindningstider. Dessa rabatter är dessutom ofta temporära och det är därför viktigt att du räknar på om den bank som just nu lockar med sådana rabatter också är det bästa valet för dig när denna rabatt upphör.

Inför ett beslut om räntebindningstid kan det också vara intressant för dig att titta på hur stor skillnad det är för tillfället mellan rörliga och bundna räntor. Om skillnaden mellan den bundna och rörliga räntan är lägre än normalt kan det vara extra fördelaktigt för dig att välja en bunden ränta om du lägger stor vikt vid trygghet. I SBAB:s senaste Boräntenytt (som du kan läsa HÄR) gjorde vi en boränteprognos och gjorde bedömningen att det just nu kan vara förmånligt att binda räntan för den som tycker att det är viktigt att ha en viss trygghet framöver. Det är dock viktigt att poängtera att den bedömningen bygger på en enskild prognos och att prognoser alltid är osäkra. Håll gärna utkik efter vår nästa ränteprognos som publiceras i årets andra nummer av Boräntenytt i maj där vi kommer att göra en ny sådan bedömning.

Även om det är viktigast att du fattar ditt beslut utifrån dina egna ekonomiska förutsättningar och vilken vikt du själv lägger vid trygghet kan det vara intressant att veta hur andra bolånetagare gör. Idag väljer ca 70 procent av bolånetagarna rörlig ränta medan 30 procent väljer någon form av bunden ränta. Andelen lån med rörliga boräntor har ökat trendmässigt sedan mitten av 1990-talet. Det allra senaste året har dock andelen lån med bunden ränta ökat något, vilket troligen beror på att det varit relativt små skillnader mellan rörliga och lite kortare bundna boräntor.

Lycka till med ditt beslut!

Robert Boije
Chefsekonom, SBAB

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Robert är chefsekonom här på SBAB och bloggar om fastighetsmarknaden, svensk ekonomi och den ekonomiska politiken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + three =