Svårt att förstå amorteringsreglerna – du är inte ensam

Svårt att förstå amorteringsreglerna – du är inte ensam

I en nyligen genomförd undersökning av SBAB fick 1 004 personer svara på frågor om amortering. 23 procent av kvinnorna tycker att det är svårt att förstå amorteringsreglerna, endast 12 procent av männen.

 Flera undersökningar, både i Sverige och i andra länder, konstaterar att det ekonomiska självförtroendet är lägre bland kvinnor än män. Att ha grundläggande ekonomiska kunskaper och kunna ta till sig ekonomisk information lägger grunden för att kunna fatta välavvägda privatekonomiska beslut i sitt liv. Bland annat kan man läsa en rapport om kvinnors sämre ekonomiska självförtroende som OECD gjort nyligen, den kan du läsa här. Och om du inte vill läsa hela rapporten (på engelska) så kommer den i stort sett fram till att det finns ett stort behov av att öka människors finansiella kunskaper generellt och speciellt för unga.

Att fler kvinnor än män upplever att de har svårt att förstå amorteringsreglerna bekräftar bilden av att informationen måste bli tydligare. Privatekonomiska beslut, stora som små, upplevs av många som stressande. Det blir ju inte bättre av att det är svårt att förstå regelverk som exempelvis amorteringsregler. Låg förståelse kan leda till felaktiga beslut som får stor påverkan på ens privatekonomi. När det gäller amorteringsreglerna får den som söker bolån hjälp att reda ut begreppen när nya lån tecknas, vilket minskar risken för felaktiga beslut. Men det finns mängder av ekonomisk information som är svår att förstå utöver den om amortering, där den som ska fatta beslutet inte får den hjälp som behövs. Och kanske är det så att den som behöver informationen mest är precis den som har svårast att ta till sig den.

Här kommer några av mina förslag på åtgärder för att öka den ekonomiska förståelsen i samhället:

Människor har olika förmåga att ta till sig information. Därför bör vi i branschen, bankerna, institutionerna, media och andra som kan påverka, anpassa informationen efter nivå och kommunikationsvägar.

In med privatekonomi i skolan, tidigt, mycket och ofta. Genom att öka den ekonomiska kunskapen i unga år minskar risken att fatta felaktiga beslut senare i livet. Vem minns inte den där fiktiva lägenheten som ingick i ämnet Hemkunskap som skulle inredas. Ingenting sades om vägen till bostaden,  hur man skulle kunna köpa sin första bostad eller få ett kontrakt.

Kunskap baseras inte bara på teori, för den som aldrig tecknat elavtal eller köpt bostad är allting mycket mer komplicerat än för den som gjort det förr. Bostadsmarknaden och privatekonomiska beslut diskuteras i många olika sammanhang, på ett sätt som förutsätter att du har en kunskapsbas att stå på. Saknas den kunskapen kan det kännas både frustrerande och pinsamt. Till dig som tycker att det är svårt; skäms inte för det, fråga, var öppen med att du tycker att det är svårt. Och fatta inte beslut om din privatekonomi som du inte har full koll på.

Bästa hälsningar Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + eleven =