Och så det här med räntan och val av bindningstid

Och så det här med räntan och val av bindningstid

Hur ska jag göra med räntan, binda eller inte? Att vägleda helt generellt är omöjligt, en lösning som passar alla finns inte, tyvärr. Helt uppenbart finns en utbredd angelägenhet om att vilja göra rätt, även när det kommer till hur att göra med räntebindningstiden.  Och med handen på hjärtat, en bostadsaffär kringgärdas av en massa beslut, både stora och små, efter att ha klarat av det största beslutet, nämligen det att flytta, så står man inför en massa andra beslut- var ska vi bo, i vilken boendeform vill vi bo, hur högt ska vi gå i budgivningen, ska vi klara av lite renoveringsbehov eller inte. Ja, det är en känslomässigt jobbig resa att nå fram till den nya bostaden, kanske kantas vägen till målet av bostäder där man fått lägga sig i budgivningen för att ens presumtiva hem blev för dyrt.

Ibland kan ytterligare ett beslut på vägen mot drömbostaden nästan kännas övermäktigt. Till exempel att ta beslut om bindningstid för ens lån. Speciellt jobbigt måste det vara för den som aldrig tidigare köpt bostad, eller för den som inte köpt på länge. Det är lätt att tro att ingen annan har vånda över detta, men så är det inte. Ibland kan det vara skönt att läsa om hur andra gjort. I januari valde 74 procent av SBAB:s nya kunder att teckna bolån med kortast möjlig bindningstid, tre månader. 4 procent valde att binda på ett år, 6 procent bestämde sig för en bindningstid på två år. 7 procent valde tre år. 9 procent valde en femårig bindningstid.

Andelen som väljer kortast bindningstid ligger kvar på en hög nivå, samtidigt som det är fler som väljer att binda på fem år, den tendensen fanns redan i december men förstärktes nu i januari. Skillnaden i ränta mellan att binda på kort respektive längre tid är inte så stor, det påverkar förstås beslutet.  Men jag tror bestämt att det också handlar om personlighet, den som väljer längre bindningstid vill de exakta månadskostnaderna. En annan faktor som påverkar valet av bindningstid är hur länge man tror att man ska bo i sin nya bostad.  Löser man lånet innan bindningstiden har gått ut, vid en flytt, betalar man ränteskillnadsersättning till banken.

Det kommer ständigt prognoser om hur räntan ska utvecklas i framtiden, visst tror jag att en del människor läser dessa, men jag tror också att de flesta väger in vad det kostar varje månad, och att det är det som får avgöra.

Så här har andra valt bindningstid hos  SBAB de senaste åren och de senaste månaderna:  

Bindningstid 2016 2017 2018 Nov Dec 19 Jan 20
3 månader 78 66 75 57 70 74
1–4 år 21 33 23 35 21 18
5–10 år 1 1 1 7 9 9
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

 

Lycka till i beslutet

 

Claudia

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.