Oro för högre ränta kan stävjas med högre lön och klara politiska besked

Oro för högre ränta kan stävjas med högre lön och klara politiska besked

SBAB har alldeles nyligen genom en Sifoundersökning och  kartlagt oron för stigande bostadsräntor. Det visar sig att 49 procent skulle känna mindre oro av högre inkomst. 43 procent säger att oron för stigande räntor skulle stävjas om politikerna i god tid ger klara besked om regler som kan påverka boendeekonomin.

Att högre lön och lägre skuld skulle bidra till att människor känner sig mindre oroliga för stigande bostadsräntor är inget som förvånar. Båda dessa komponenter påverkar ju boendeekonomin. 43 procent säger att ränteoron skulle dämpas av klara besked från politikerna. Det här är en viktig signal till politikerna om att människor behöver klara spelregler på bostadsmarknaden.

Fler män än kvinnor lugnas av politisk stabilitet

Drygt hälften av männen anser att klara politiska besked skulle bidra till minskad ränteoro, och 34 procent av kvinnorna. Något fler kvinnor än män skulle känna sig mindre oroliga om de hade högre inkomst, vilket förmodligen hör ihop med att många kvinnor har lägre lön än män.

Vad människor säger skulle stävja deras oro  för stigande räntor:

  Alla Man Kvinna 20-34 år 35-59 år 60-79 år
Om jag hade högre inkomst 49% 47% 51% 52% 49% 47%
Om politikerna gav klara besked om regler som kan påverka min boendeekonomi i god tid 43% 51% 34% 37% 40% 54%
Om jag hade lägre skulder 39% 41% 36% 44% 41% 29%

Livets första räntehöjning att vänta för många yngre

De yngre i undersökningen, 20 till 34 år, säger i större utsträckning än de äldre att större kunskap om hur man bör göra med räntan skulle minska deras oro. 18 procent bland de yngre mot 6 procent av de i åldern 60 till 79 år.

Det är lätt att glömma bort att många i yngre generationer faktiskt aldrig varit med om en räntehöjning. För dem kan nuvarande diskussion om stigande räntor absolut vara oroande, lägg där att många upplever det som stressande med själva valet av bindningstid. Hur stora marginaler man har för att klara av en räntehöjning påverkar förstås graden av oro och det är precis det som slår igenom i vår undersökning. Hur orolig känner du dig?

 

Claudia Wörmann

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =