Stor förvirring kring begreppet bostadsbubbla

Stor förvirring kring begreppet bostadsbubbla

Bostadsbubblan är aktuell och mycket flitigt diskuterad i media. För den enskilde individen som står i begrepp att sälja eller köpa på bostadsmarknaden, kanske göra livet största affär, finns det en utpräglad vilja att vara förberedd och påläst. Även den som inte ska sälja eller köpa vill hänga med i debatten.  Ränteavdrag, amorteringskrav och övriga regelverk som i olika grad kan påverka förutsättningarna på bostadsmarknaden och dess aktörer diskuteras ofta inför öppen ridå, vilket bidrar till att människor som är intresserade lättare kan tillgodogöra sig informationen som florerar. Människor pratar om bostäder och bostadsmarknaden på bussen, på cafét och vid dagis.

Men hur lätt är det att hänga med i vad som diskuteras? Det ville SBAB ta reda på. Vi ställde frågan Vad  en bostadsbubbla?  till 1 170 personer under oktober månad. SBAB:s undersökning visar helt uppenbart att bubblan tolkas på olika sätt och att uppfattningen om vad en bubbla är skiljer sig väsentligt åt från person till person.

Läs mer om hur svaren fördelade sig här: Sammanställning vad är en bostadsbubbla

SBAB var inte ute efter rätt eller fel när vi frågade om tolkningen av en bostadsbubbla, vi frågade inte heller om människor anser att vi har en bubbla eller inte. Det var mer intressant för oss att kartlägga vad slags innebörd begreppet har för den enskilde individen. Och med tanke på vad undersökningen visar är det angeläget att vara väldigt tydlig, för att undvika ytterligare begreppsförvirring.

Sannolikt leder diskussionen om bostadsbubblan till oro, men det är inte helt klart varför man är orolig. Det visar att det finns ett behov för personer som diskuterar och kommenterar begreppet att vara extra tydliga.

SBAB startade en diskussion om begreppet bostadsbubbla. Mer om det kan du läsa här:

Dagens Nyheter

Expressen

Dagens Industri

Hör av dig om du vill,

 

 

Claudia

 

 

 

 

 

Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Den finns en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × 2 =