Svårt att få ihop ekonomin efter en separation i världens singeltätaste land

Svårt att få ihop ekonomin efter en separation i världens singeltätaste land

SBAB har kartlagt möjligheten för par med två minderåriga barn att efter en separation kunna köpa varsin trea i Sveriges 25 största kommuner. Här kan du läsa mer om uträkningen. Beräkningen utgår från en man och en kvinna med medianinkomst och vilken möjlighet de har att kunna klara av bankens kreditprövning vid köp av en trea till medelpris. Separationen antas ske i åldern 40–49 år. Ur den diskussion som följde föddes ett helt nytt begrepp i en krönika som återgav SBAB: s undersökning, Thedéen-förhållandet. Erik Thedéen är generaldirektör för Finansinspektionen. Och vad Finansinspektionen gör kan påverka bostadsmarknaden. Vad krönikören ville åt (och vad man kan fundera på) är om det finns par som egentligen skulle vilja separera, men som inte gör det på grund av hur bostadsmarknaden ser ut.

Man kan säga att den som flyttar på grund av separation inte bara får ekonomiska hinder. Det är ofta så att en flytt ska ske snabbt. Det gör att just den gruppen har svårt att efterfråga nyproduktion på grund av att väntetiden mellan kontrakt och inflyttning ofta är lång.

Färre skilsmässor under 2021

Under 2021 kom det in 28 611 ansökningar om skilsmässa till Domstolsverket vilket är något färre än under 2020 (31 834). Det finns ingen samlad statistik på hur många som under ett år separerar i ett samboförhållande. Det är väldigt många skilsmässor per år och det är viktigt att det finns goda möjligheter för de som skiljer sig att kunna hitta en ny bostad.

 

Svårast för kvinnor – men även män har det svårt

För en kvinna med medianinkomst går kalkylen inte ihop i någon av Sveriges 25 största kommuner. En man kan få ihop kalkylen och köpa en trea i sju av dessa kommuner – Gävle, Västerås, Sundsvall, Kristianstad, Växjö, Borås och Karlstad.  Att flytta upplevs som jobbigt för de allra flesta. Att flytta på grund av separation känns sannolikt ännu jobbigare. Att då också inse att man inte har råd att efterfråga den bostad man har behov av gör knappast situationen bättre. Tidsaspekten blir en viktig faktor för den som separerar – ofta vill man flytta snabbt. Nyproduktion faller därför normalt bort då det ofta är lång tid mellan kontrakt och inflyttning. Vidare vill många som separerar med barn bo nära varandra och gärna med närhet till området de tidigare bodde i. Att hitta två bostäder i samma område och gärna i anslutning till det tidigare gemensamma hemmet är bara det en stor utmaning. Speciellt svårt är det om utbudet är så lågt som det varit nu under pandemin. Eftersom nyproduktion faller bort som alternativ,  vid sidan av de rent ekonomiska begränsningarna,  kan man också säga att separerade inte har tillgång till hela bostadsmarknaden.

 

Allra svårast är det i tillväxtregioner

SBAB har valt att göra beräkningarna för Sveriges största kommuner. Detta eftersom det på dessa marknader sällan är möjligt att få ett förstahandskontrakt på en hyreslägenhet i samband med en separation. Många är därför hänvisade till att antingen hyra i andrahand eller köpa sin bostad. Kreditrestriktioner och de stora prisökningar på bostäder som inte beror på sänkta bolåneräntor, har ytterligare bidragit till den ansträngda situationen för många separerade.

 

Utan att ha faktiska siffror på det, vågar jag påstå att många efter en separation tvingas köpa en bostad som de vet med sig är för liten från början. Behovet är en trea eller fyra men ekonomin räcker bara till en tvåa. Kanske får barnen dela på det enda sovrummet och själv sover man i vardagsrummet. Många har arbetat hemifrån under pandemin och jag kan föreställa mig att det varit en särskilt stor utmaning för den som separerat och som bor trångt. Varannan vecka, när barnen är hos den andra föräldern, kan det sannolikt fungera hyfsat men den vecka när alla är hemma är det sannolikt både ansträngt och stressande.

Mina råd till dig som står i begrepp att separera:

  • En del av de problem man står inför när en separation är ett faktum är att man tidigare inte reflekterat över familjens ekonomiska upplägg. Har en i relationen gjort karriär innebär det ofta att den andra tagit mer ansvar för barn och hushåll, med negativ påverkan på inkomsten. Allt har fungerat fint och för sent inser man kanske att det funnits en inbyggd ekonomisk orättvisa som blir synlig först när omständigheterna förändras. Ett sätt att undvika det här är att regelbundet se över familjens ekonomiska upplägg och justera eventuella ekonomiska skillnader på ett rättvist sätt redan under pågående äktenskap.
  • När man bestämt sig för att separera vill de allra flesta få en lösning snabbt. Försök ändå att ha lite is i magen. Man kan välja att vara öppen med sin situation för vänner och familj. Hör med vänner och bekanta om det finns en temporär boendelösning. Någon har kanske en undervåning som står tom eller vinterbonad sommarstuga. Genom att ge sig själv lite mer tid finns det bättre förutsättningar att fatta bra beslut inför en mer permanent bostadslösning.
  • Många föräldrar känner skuld och skam för att familjen splittrats och försöker kompensera det gentemot barnen. Prata med barnen om den nya situationen och undvik att tävla om det materiella.
  • När du väl ska bygga upp ett nytt hem – det är ju faktiskt ett hem som ska bli två nya – kan det kosta mycket pengar. Utnyttja det faktum att återvinningens era är här. Det finns en massa möbler, sportutrustning och cyklar som är knappt märkbart begagnade att köpa på både nätet och i fysiska butiker. Allt behöver inte vara perfekt – låt det få ta sin tid.

Claudia Wörmann, Boendeekonom

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.