Vanmakt och hopp på bostadsmarknaden och staten bär skulden

Vanmakt och hopp på bostadsmarknaden och staten bär skulden

SBAB har sammanställt 1 049 personers svar på frågor om bostadsmarknaden. Bland annat om de upplever att de kan påverka sin bostadssituation och om de tror att förutsättningarna för att kunna påverka kommer att förbättras de kommande tre åren. SBAB frågade också om vem som bär ansvaret för att bostadsmarknaden ser ut som den gör just nu.

De flesta kan påverka

En majoritet, 65 procent, av de medverkande upplever att de kan påverka sin bostadssituation. De unga i åldern 20 till 29 utmärker sig gentemot övriga grupper genom att ha en mer pessimistisk uppfattning om möjligheten att påverka sin boendesituation.

Även om många kan påverka sin boendesituation så upplever gruppen yngre och de mellan 40 och 55 år att de inte kan påverka i lika hög utsträckning som andra åldrar. De ungas uppfattning om sin bristande förmåga att påverka boendesituationen speglar verkligheten med höga krav och priser, och en ökad brist på hyresrätter.

I åldern 40 till 55 år begränsas kanske din möjlighet att påverka boendesituationen av dina egna krav, boendet måste ha en speciell storlek och gärna ligga i ett område där barnen redan rotat sig. Och de i 50 plusåldern begränsas möjligen av hemmavarande vuxna barn.

SBAB ställde även frågan om man tror att möjligheten att påverka boendesituationen kommer att förbättras de kommande tre åren. Här noteras en stor skillnad mellan åldrarna. De yngsta är mest optimistiska. Endast 27 procent av de mellan 56 och 80 år tror att förutsättningarna förbättras kommande tre år, att jämföra med 51 procent i åldern 20 till 29 år.

Att de yngsta, som har det tuffast, är de mest hoppfulla är lite ironiskt. Jag tänker att de yngsta är hoppfulla för att de tänker att det inte kan bli värre. Det måste till åtgärder för att möta de ungas förhoppningar och framför allt måste de beredas möjlighet att komma in på bostadsmarknaden. Det är förödande om en hel generation sviks på bostadsmarknaden, säger Claudia Wörmann.

Staten och politikerna ansvariga för bostadssituationen

På den svenska bostadsmarknaden finns problem i form av lågt bostadsbyggande, låg omsättning i bostadsbeståndet, brist på bostäder, höga och stigande bostadspriser, stigande skuldsättning bland hushållen, svårigheten att få tag på hyreslägenheter, svarthandel med hyreskontrakt och olagliga andrahandsuthyrningar.

Politikerna och staten bär ansvaret. Och politikerna ingår ju i staten så det är verkligen ingen tvekan om uppfattningen om vem som är ansvarig för hur bostadsmarknaden ser ut.

De medverkande fick gradera de grupper eller enskilda personer som de anser har svårast på bostadsmarknaden just nu. Svårast bedöms den med betalningsanmärkningar ha, följt av den med låg inkomst och den som vill flytta hemifrån. Studenter har det svårare än både pensionärer och nyanlända enligt undersökningen.

 1. Staten
 2. Politikerna
 3. Kommunerna
 4. Fastighetsbolagen
 5. Byggföretagen
 6. Bankerna
 7. Riksbanken
 8. Hyresgästföreningen
 9. Fastighetsmäklarna
 10. Media
 11. Hushållen

Politikerna och staten bär ansvaret. Och politikerna ingår ju i staten så det är verkligen ingen tvekan om uppfattningen om vem som är ansvarig för hur bostadsmarknaden ser ut.

De medverkande fick gradera de grupper eller enskilda personer som de anser har svårast på bostadsmarknaden just nu. Svårast bedöms den med betalningsanmärkningar ha, följt av den med låg inkomst och den som vill flytta hemifrån. Studenter har det svårare än både pensionärer och nyanlända enligt undersökningen.

Vem har svårast på bostadsmarknaden just nu:

Svårast okt 16

 

 

 

 

 

Claudia, boendeekonom SBAB

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × two =