Pratar du med din granne?

Pratar du med din granne?

Kommunikation är en av grundpelarna för trivsel i en bostadsrättsförening. Du äger din bostadsrätt och har därför rätt till ett visst inflytande i fastigheten, dels i syfte att säkerställa en god förvaltning men även i syfte att du och dina grannar ska trivas med ert boende.

Kommunikation, trivsel och engagemang i bostadsrättsföreningen är något som vi på SBAB har diskuterat med styrelsemedlemmar på våra kundträffar i många år. När man köper sin bostadsrätt är det så lätt att fokusera på siffror och läge, men om man inte trivs – vad spelar då värdet och läget för roll? Vi har genomfört en del fokusgrupper inom området kommunikation och några av slutsatserna återger vi nedan.

Kommunikation på initiativ av styrelsen
Många styrelser ger ut ett månads- eller kvartalsblad där man berättar om vad vilka frågor som hanteras på styrelseagendan. Styrelsen är vald av dig som medlem på en stämma och ska driva frågor som är av intresse för dig och dina grannar. Tveka inte att lämna in en motion inför stämman om du har en idé som du anser bör hanteras. Det är också vanligt att styrelser skickar ut en enkät bland medlemmarna och frågar vad man är nöjd med, vad som bör förbättras etc. Svaren på undersökningen ligger till grund för det fortsatta förbättringsarbetet i föreningen och kan av dig som medlem refereras till under t ex en stämma – ”Hur har det gått med arbetet att förbättra belysningen på gården som i undersökningen fick så svagt resultat?”. Allt kan styrelsen emellertid inte kommunicera. Styrelseprotokollen är inte offentliga då det kan förekomma känslig information om enskilda grannar som inte berör resten av föreningen.

De flesta föreningar har en egen hemsida där information läggs ut. I allt mindre utsträckning går vi emellertid in på en dator för att hålla oss informerade. Istället har mobiltelefonen blivit verktyget för informationsinhämtning. Det har därför kommit appar som riktar sig till just bostadsrättsföreningar med möjlighet att med en enkel knapptryckning t ex rösta på ett förslag, komma med förslag, få pushnotiser från styrelsen, t ex ”Vi måste tyvärr stänga av varmvattnet i två timmar från kl 12” – en information som betydligt snabbare når ut via en app i en akut situation. Även information om en brand kan nå många snabbt via en app.

Kommunikation på initiativ av medlemmar
Även du som medlem kan ta initiativ till att förbättra den interna kommunikationen. Många föreningar har t ex facebookgrupper som har startats på initiativ av medlemmar. Typen av information via en facebookgrupp är om möjligt ofta än mer trivselbetonad – ”Vi tänkte grilla på gården på lördag, kul om så många som möjligt kan komma” eller ”…tveka inte att säg till om det blir för högljutt”. Vissa större föreningar lägger upp anslagstavlor i sin facebookgrupp i syfte att möjliggöra för medlemmar att köpa eller sälja saker. En säng som köps via Blocket kräver ofta att en lastbil hyrs, medan om den istället köps av grannen så kan den enkelt bäras mellan två portar. När vi i fokusgrupper har diskuterat facebookgrupper har en farhåga varit att forumet kan bli en plattform för oseriös dialog. Erfarenheten visar dock att så sällan blir fallet.

Transparens och öppenhet genom god kommunikation syftar till ökad trivsel i föreningen! Prova gärna att ta ett initiativ och skicka oss ett mail med dina erfarenheter.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 × four =