Almedalsveckan 2017

Almedalsveckan 2017

Jag efterlyste ju mer action inför årets Almedalsvecka, blev det så? Nej, ingen brände pengar, ingen vad jag såg i alla fall höjde heller rösten nämnvärt. Det finns en bra början till action, nämligen samsyn. Om alla oavsett parti identifierar ett problem är det ju lättare att vara lösningsorienterad än om någon inte upplever samma problem om motparten. Många bostadsrelaterade seminarier hade fokus på svårigheten att komma in på bostadsmarknaden. Det tolkar jag som att det finns en partiöverskridande enighet kring att det finns problem. Vilket gör mig försiktigt optimistisk på mer action. Sen läggs det väldigt mycket fokus (och det gör att skäms år deras vägnar) vem som egentligen bär skulden till att bostadsmarknaden ser ut som den gör. Ni avskaffade fastighetsskatten ryter någon, vi påbörjade arbetet med att ni nu kan stoltsera med att ha en hög byggtakt etc. säger någon annan. Vi är faktiskt bäst så det så. Det, att penetrera vems fel det egentligen är, tar en del energi från lösningsorienteringen kan man säga.

Utifrån ett bostadperspektiv, och vad som diskuterades under veckan så spanade jag in en del nyheter.

Möjligheten att hyra ut i andra hand, hela eller delar av sitt hem diskuterades på flera håll. Det här är intressant, tidigare år har frågan om att bättre nyttja de bostäder vi redan har helt hamnat i skymundan av diskussionen om att öka byggtakten. Om förra årets diskussionsämnen fokuserade på hur att bygga mer så noterar jag i år snarare företeelsen att diskussionen mer handlade om hur att bygga rätt, bygga blandat och att bygga lagom. Under årets Almedalsvecka diskuterades även om all nyproduktion som faktiskt kommit igång är rätt, och vilka människor som har råd att köpa de nyproducerade bostäderna. Dessa diskussioner saknades helt under förra årets politikervecka i Visby, men fanns alltså nu, och kanske gav just dessa diskussioner den sidoeffekt jag redan nämnt, nämligen att man även diskuterade hur vi bättre kan nyttja de bostäder som redan finns.

Jag ser med försiktig optimism fram emot hösten på bostadsmarknaden.

 

Claudia Wörmann

Boendeekonom

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fourteen − 9 =