Amortering – ett sparande eller en kostnad?

Amortering – ett sparande eller en kostnad?

Mer än var tredje svensk ser amorteringen som en kostnad . Och nästan var femte har ingen uppfattning om vad det är. Ser du amortering som en kostnad eller ett sparande? Den frågan fick 1 004 personer svara på i en ny undersökning från SBAB. Nästan 38 procent svarade att de ser amortering som en kostnad. 18 procent hade ingen uppfattning alls om vad amortering är.

 Att amortera innebär att betala av på sin skuld. Sedan 2016 ska den som har lån på över 50 procent av en bostads värde amortera. Men trots att lånen successivt betalas av, och därmed minskar, ser många det som en kostnad istället för ett sparande. Att så pass många ser amortering som en kostnad och inte ett sparande påverkas sannolikt av en kombination av olika faktorer som exempelvis svårighet i att ha en långsiktig ekonomisk planering och att beslutet om amorteringstakten på nya lån styrs av regelverket.

Synen på amortering förändras med åldern

Skillnaden i hur amortering uppfattas skiljer sig markant åt mellan olika åldersgrupper. 16 procent i åldersgruppen 18 – 22 år ser amortering som ett sparande att jämföra med 52 procent i åldersgruppen 56–80 år. Att så få unga och så många äldre ser amorteringen som ett sparande speglar bland annat hur ekonomin förbättras i takt med ålder. Redan i åldern 23 – 35 år svänger inställningen. Här är det 40 procent som betraktar amortering som en form av sparande och i åldern 36 – 55 är det 45 procent som delar den uppfattningen.

En del av förklaringen till att färre unga ser amortering som ett sparande kan också höra samman med hur bostadsmarknaden faktiskt är beskaffad. Först ¨ska den som är ung lägga flera år på att spara  ihop till en kontantinsats, det är  ett sparande till ett konkret mål. Väl när så drömmen blir sann, den om den egna bostaden ska sparandet fortsätta med amortering. Det går att förstå att det då ses som mer av en kostnad. Alla som var med på 90 talet, som vet att bostadsmarknaden kan förändras, att det man köper kan sjunka i värde, kan ha lättare att se amortering som ett sparande.  Som ung bygger du upp din ekonomi och många lever med små marginaler. Att samtidigt amortera kan kännas irrationellt och utrymmet för att spara är lågt, vilket kan förklara att så pass få unga ser amortering som en form av sparande. Sen är det generationsfrågan, har man vuxit upp i en tid med ständigt stigande priser kan det vara svårare att betrakta amortering som sparande.

Vill du inte bara fira påsk utan läsa mer om hur människor svarade i undersökningen så kan du läsa mera här.

 

Glad Påsk,

Claudia

 

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + 8 =