Arbetar du hemifrån och vill fortsätta göra det?

Arbetar du hemifrån och vill fortsätta göra det?

Då är du inte ensam! En helt ny undersökning visar nämligen att 49 procent av de som arbetat hemifrån gärna vill fortsätta göra det.

Även om intresset är stort är det inte lika stort som innan pandemin, då ville 62 procent arbeta hemifrån även efter pandemin.

Orsakerna bakom

Det finns en massa individuella orsaker till att färre vill arbeta hemifrån. Har man inte plats eller möjlighet att inreda ett speciellt kontor kan det bli köksbordet, barnens skrivbord eller till och med sittandes i sängen. Är man ensam i hushållet, vilket är vanligt i Sverige, kan pandemin ha lett till ökad ensamhet. Och är man flera som samtidigt arbetat hemifrån och kanske gått i skola kan det  upplevas som påfrestande om hemmet inte är anpassat.

Privatlivet påverkat

Undersökningen visar också, vid en jämförelse med 2020, att betydligt färre upplever att privatlivet har förbättrats av att arbeta hemifrån. Det är naturligtvis svårt att veta de individuella skälen till att färre vill arbeta hemifrån idag jämfört med i fjol. Orsakerna kan finnas i privatlivet och viljan att arbeta hemifrån kan också påverkas av hur man bor. Är man fler som arbetat hemifrån kan det finnas störningsmoment i hur bostaden är disponerad. En bostad som är liten eller har en öppen planlösning försvårar. Att umgås dygnet runt, att bostaden är arbetsplats på dagen och privat sfär efter arbetstid, kan också vara en utmaning.

 Ju yngre – desto mindre önskan om fortsatt distansarbete

I undersökningen märks det tydligt att viljan att fortsätta arbeta på distans inte är lika stor bland de yngre. Omställningen från ett rikt socialt liv, vilket även inbegriper att vara på en fysisk arbetsplats, till det liv som pandemin medförde, kan vara svårare att hantera för den som är ung. Bostadssituationen påverkar kanske yngre personer i större utsträckning än äldre. Ju yngre man är desto mer sannolikt är det att man bor i en bostad som är liten och som inte är så lämpad för ett arbete helt eller delvis på distans.

Synen på att jobba hemma under coronapandemin*

  Augusti 2020 Juni 2021
Vill kunna fortsätta arbeta hemma även i framtiden 62 procent 49 procent
Anser att deras privatliv har förbättrats av att arbeta hemma 46 procent 24 procent

* De som svarat att de har ett jobb samt arbetat hemma som en konsekvens av coronapandemin.

Effekter på bostadsmarknaden

Under pandemin har bostadsmarknaden kännetecknats av en ökad efterfrågan på bostäder med större yta. För många har pandemin gjort att hemmet blivit den centrala punkten för mycket som tidigare gjordes utanför bostaden, vilket leder till att efterfrågan på yta har ökat.

Om både viljan och möjligheten finns för att fortsätta arbeta hemifrån kan trenden med hög efterfrågan på stora bostäder fortsätta även efter sommaren och pandemin. Vår undersökning pekar mot ett fortsatt stort sådant intresse men att det är betydligt mindre jämfört med i höstas. Priserna är uppe på en så hög nivå, så även om man är i behov av en större bostad, kan det nu också vara svårt att få ihop kalkylen. Det kommer att bli en mycket intressant höst på bostadsmarknaden. Hur ser du själv på att arbeta hemifrån även efter pandemin?

 

 

Claudia Wörmann

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.