Längtar du efter umgänge med vänner, fler restaurangbesök och kramar?

Längtar du efter umgänge med vänner, fler restaurangbesök och kramar?

Då är du inte ensam!

Pandemin, som ingen av oss såg komma, har funnits med oss under drygt ett år. Vi har vant oss vid restriktioner, och att lyssna till daglig statistik och siffror över antal vårdade och sjuka. Ta till oss rapporter om muterade varianter och om vaccin. Mycket kan kartläggas och mätas i siffror och statistik. I den här unika situationen förändras det som vi vant oss vid, det vi kallat för normalt. Och kanske finns det ett större behov av att kartlägga det som går att kartlägga just nu? Till exempel bostadsmarknaden. Bostadsrättsmarknaden har länge varit den som förändrats först. Sker en förändring så syns den tydligast och allra först på bostadsrättsmarknaden i Stockholm. För att sedan sprida sig till övriga storstäder, och ibland till villamarknaden. Man kan säga att de stora prismässiga variationerna har återfunnits på bostadsrättsmarknaden, medan villamarknaden tuffat på i mer maklig takt. Tills nu, när villamarknaden noterar de högsta prisökningarna och bostadsrättsmarknaden är den långsamma lillebrodern.

Undersökning om längtan 

Rimligen bör det ha skett en förändring i vad man vill prioritera i sitt liv, nu och efter pandemin. Av den anledningen, för att fånga precis det, ställde SBAB frågan om vad människor planerar att göra direkt efter pandemin. De allra flesta,  av de 1000 personerna  som svarade,  planerade att träffa vänner i större utsträckning efter det att man släppt på restriktionerna.

I fallande ordning planerar  man också att gå på restaurang, följt av att kramas mer. 64 procent planerar att umgås mer med nära vänner, 52 procent planerar restaurangbesök och 48 procent kommer kramas mer.

Det här planerar både män och kvinnor att göra:

(Fler svarsalternativ möjliga)

Umgås mer med vänner 64%
Gå ut och äta på restaurang 52%
Kramas mer 48%
Boka en utlandsresa 43%
Strosa runt i stan 34%
Bjuda på fler stora middagar 23%
Boka en inrikesresa 23%
Shoppa i fysiska butiker 23%
Träna i ett stort sällskap 15%
Gå ut och dansa 15%
Annat 4%

Vad är det första du gör efter det att restriktionerna släppt?

 Uppdelat på män och kvinnor (Fler svarsalternativ möjliga)

Män   Kvinnor
1 Umgås mer med vänner 1 Umgås mer med vänner
2 Restaurangbesök 2 Kramas mer
3 Kramas mer 3 Restaurangbesök
4 Boka en utlandsresa 4 Boka en utlandsresa
5 Strosa på stan 5 Strosa på stan
6 Bjuda på stor middag 6 Handla i fysiska butiker
7 Boka en inrikesresa 7 Bjuda på stor middag
8 Handla i fysiska butiker 8 Boka en inrikesresa
9 Träna i ett stort sällskap 9 Gå ut och dansa
10 Gå ut och dansa 10 Träna i stort sällskap
11 Annat 11 Annat

Källa: SBAB

Små skillnader mellan mäns och kvinnors prioriteringar

Planerna för att umgås mer med vänner, efter pandemin, hamnar i toppen på listan hos både män och kvinnor. Fler kvinnor än män prioriterar kramarna före restaurangbesök.  Det är också något fler kvinnor än män som planerar att handla i fysiska butiker efter pandemin.

Vi längtar efter varandra

Jag är inte så förvånad över resultatet, är du?  Saker som vi innan pandemin tog för givet, och som många kanske gjorde ofta, som att umgås och kramas med vänner, och äta tillsammans, är det vi saknar allra mest. Det verkar finnas ett uppdämt behov av mänskligt umgänge helt enkelt. Det ska bli intressant att se hur vårt sociala liv förändras efter pandemin. Återgår det till hur det var förut, eller ökar det i intensitet?

Ofrivillig paus kan leda til andra prioriteringar

Man kan ju se detta år som en ofrivillig paus från mycket man vant sig vid. En, inte självvald, tid att reflektera.  Jag kan tänka mig att många omvärderat och prioriterat om under pandemin, och vad det verkar, med mycket fokus på vänner och umgänge. Blir det ett rejält uppsving av både middagar, kramar och umgänge med vänner efter pandemin? Jag tror det.

Vad tror du att du kommer göra mer av efter pandemin? Har du omvärderat något i ditt liv under den här perioden?

Undrar Claudia

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av SynoInt på uppdrag av SBAB. Den besvarades av 1004 personer mellan den 11–12 februari 2021. 502 män och 502 kvinnor deltog.

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.