Att binda eller inte binda är den stora frågan

Att binda eller inte binda är den stora frågan

66 procent av de som tecknade nya bostadslån hos SBAB under februari valde kortast möjlig bindningstid.  Det är en  liten minskning sedan mätningen i januari då 68 procent valde tremånaders bindningstid. Av de som band sina räntor i februari (januari inom parentes) valde 13 (13) procent ettårig bindningstid och 7(8) procent tvåårig bindningstid. 10 (8) procent av de som tecknade nya bolån valde treårig bindningstid.

Riksbanken lämnade i februari reporäntan oförändrad på – 0,25 procent. Prognosen indikerar att räntan höjs under andra halvåret 2019 om konjunktur- och inflationsutsikterna håller i sig

Att binda eller inte binda är en ständigt aktuell fråga som många bostadsköpare ställer sig. Hur man som privatperson väljer att göra med sina bolån påverkas av både ekonomi och livssituation. En del personer vill helt enkelt veta exakt vad de ska betala varje månad, även om det inte blir det billigaste, man tar den kostnaden för att sova gott om natten och slippa oroa sig.

Nyutlåning till privatkunder, procentuell fördelning på bindningstider

Bindningstid 2015 2016 2017 Dec 18 Jan 19 Feb 19
3 månader 82 78 66 65 68 66
1-4 år 16 21 33 32 30 32
5-10 år 2 1 1 2 2 2
Totalt 100 100 100 100 100 100

Procenttalen har avrundats och summerar därför inte alltid till 100. Statistiken för senaste månaden är preliminär.

Tänk på att informationen om räntan är generell. Hur den påverkar just dig och ditt hushåll vet bara du, så gör informationen till din egen, räkna på höjd ränta, räkna igen.

 

Claudia

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 5 =