Att bygga eller inte bygga för kärnfamiljen och bensinbilen – det är frågan

Att bygga eller inte bygga för kärnfamiljen och bensinbilen – det är frågan

Myten om att urbaniseringen är driven av en avfolkning av landsbygden stämmer inte längre, visar statistik från SCB. Sant är dock att fler och fler bor i städer och tätorter. Den främsta orsaken till det är dock att fler barn föds där och invandring från andra länder. Oavsett orsak så behövs det bostäder i tätortsregionerna – i många olika prisklasser. Och bostäder som är anpassade till framtidens behov.

För frågan är hur väl de bostäder som byggs är anpassade till den nya verkligheten? Dels ur vem-har-råd-perspektiv, men också ur andra aspekter. Exempelvis bor vart tionde barn i Sverige i en ombildad familj och två av tio barn med en ensamstående förälder. En kvalificerad gissning är att det kommer att bli vanligare med olika typer av stjärnfamiljer (ett begrepp som myntades år 2008 och innefattar alla andra familjekonstellationer än kärnfamiljen).

Byggnormerna för lägenheter idag bygger dock på idén om ett föräldrasovrum och ett eller flera barn. Det bygger också på att man har bil, då parkeringsnormen i många kommuner inte ger bygglov om bostäderna inte har tillgång till parkering. Alltmedan utvecklingen går i rasande fart mot självkörande bilar och hushåll som av klimathänsyn väljer bort egen bil.

Men det finns de som tänker annorlunda. I bostadsprojektet Tellus Towers byggs lägenheter med flyttbara väggar. Tänk vad praktiskt för en familj som varannan vecka är fem personer och varannan vecka två om lägenheten kunde anpassas på ett liknande sätt. Och det finns bostadsrättsföreningar som har en bilpool bestående av elbilar. Då behövs ju inte lika många parkeringsplatser runt huset.

Glöm inte att du som bor i en bostadsrätt kan påverka ditt boende. Det går att skicka motioner till styrelsen och föreslå allt möjligt. Kanske att ni ska uppföra en laddstolpe och en köpa en elbil?

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − thirteen =