Bostadspriserna uppåt i januari men för tidigt att tala om ett trendbrott

Bostadspriserna uppåt i januari men för tidigt att tala om ett trendbrott

Trenden med sjunkande priser bröts i januari. Även om inledningen av 2018 är uppåt på bred front finns anledning att tolka siffrorna med en viss varsamhet. Först efter några månader kan man tala om ett trendbrott.

Den, för många människor, helt nya situationen med sjunkande priser, stort utbud och längre förmedlingsprocesser orsakade inte bara rubriker med mycket dramaturgi, det nya läget ledde till att osäkerheten späddes på hos både köpare och säljare.

Den minst sagt skakiga avslutningen på bostadsmarknaden 2017 ledde till osäkerhet och det späddes på av olika uppfattning om marknadsläget. Någon säger att priserna ska gå ned mycket och länge, att detta är signalen, en annan bedömer det som en ren tillfällighet, att marknaden snart återhämtar sig.

På denna marknad när åsikterna om framtiden går så vitt isär ska köpare och säljare enas. Om köpare tror på den som säger att priserna ska gå ned mycket mer, kan det finnas stor anledning att avvakta om utrymme finns. Varför köpa nu om det blir billigare i morgon? Och säljare lyssnar kanske på samma person och får bråttom att sälja medans tid är.

En faktisk omständighet är det utvidgade amorteringskravet som införs den 1 mars. Förra gången då det nuvarande amorteringskravet infördes under sommaren 2016 stressades marknaden, aktiviteten ökade kraftigt. De som stod i begrepp att byta bostad på den ägda marknaden valde att göra det innan kravet infördes. Visst kan man dra paralleller till 2016 och idag, med den stora skillnaden att det då var ett lågt utbud vilket stressade. Idag är utbudet av bostäder till salu betydligt högre, så den som vill agera innan den 1 mars har ett större urval.

Låg ränta, många i arbete och trots mycket nyproduktion så råder bostadsbrist på många orter i ena vågskålen och i den andra amorteringskrav, osäkerhet om utvecklingen och framför allt det högre utbudet.

Även om priserna vände uppåt i januari så vill jag ha flera månader i följd på mig innan jag talar om ett trendbrott.

 

Claudia Wörmann

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − ten =