Vem kan förutspå hur marknaden ska komma att se ut- på riktigt?

Vem kan förutspå hur marknaden ska komma att se ut- på riktigt?

I vissa branscher mer än i andra finns det ett stort allmänt intresse. En sådan är bostadsmarknaden, av förklarliga skäl, de allra flesta kan relatera till den, då vi också bor någonstans. Vad händer just nu, vad har hänt och kanske framför allt vad kommer att hända är ständigt pågående ämnen för diskussion. Vad kommer hända, vad händer just nu och vad har hänt med priserna, med efterfrågan och med utbudet.

Vi, ja jag säger vi för det händer att även jag får frågor om bostadsmarknaden. Jag lägger mycket stor vikt vid att skilja på vad som är fakta och vad som är prognos. Vilket är en omskrivning av vad jag tror eller mer fint vad jag bedömer.

Vi har ett stort ansvar! Här handskas vi med människors kanske största privatekonomiska beslut i livet. Alla vill göra rätt, agera vid rätt tidpunkt även om förstås de rent mänskliga faktorerna påverkar det där köp- eller säljbeslutet i stor utsträckning.  Och vad som sägs offentligt påverkar, tror jag. Vad vi säger och hur det sägs landar i någons allmänna beslutsunderlag. Därför är det viktigt att skilja på fakta och vad vi tror. Och kanske finns det en inbyggd motvilja att visa sig sårbar som expert, att man hellre säger att man vet än att man tror. Men det är olyckligt. Och ganska oansvarigt.

Bostadsmarknaden är en unik mix av ekonomiska och samhälleliga faktorer, men består också av människor, det är det som gör det så roligt och dynamiskt att jobba i den här branschen.  Det är precis den där mixen som gör prognoserna så svåra.

Ett exempel, när kravet på kontantinsats infördes under hösten 2010 var vi många som bedömde (trodde) att de unga skulle bli drabbade (vilket de blev) och att det skulle påverka prisbilden på små bostadsrätter. Jisses vad fel vi hade. Det blev precis tvärtom.  Den mänskliga faktorn ledde till att den som egentligen behövde en större bostad istället köpt en mindre. Det ledde till att prisutvecklingen på just de där små bostadsrätterna blev väldigt kraftig.

Jag önskar två saker, att sändare av information om bostadsmarknaden (experter i media) skiljer på vad som är fakta och prognos på ett tydligare sätt än nu.

Och att du som är mottagare av informationen som kommer ut inte tar den för absolut sanning om det är en prognos.  Det är en gissning.

Ville bara säga det,

Claudia

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

10 − three =