Nyproduktionsmarknaden för alla?

Nyproduktionsmarknaden för alla?

Boverket räknar med att vi behöver cirka 600 000 nya bostäder fram till 2025. Och senaste årens byggtakt slår rekord, framför allt är det många nyproducerade bostadsrätter som  kommit ut till salu samtidigt. På samma gång rapporteras om att nyproduktionsmarknaden förändrats.  En del byggföretag ställer om från bostadsrätter till hyresrätter, och generellt rapporteras om en trögare marknad.

Regelverk och prognos

Hushållens skulder har varit under lupp en längre tid och åtgärder som syftar till att dämpa hushållens skuldsättning har införts, 2010 kom kravet på kontantinsats på 15 procent av köpesumman och för drygt ett år sedan infördes krav på amortering.

En brist på följsamhet finns i processen som har påverkat nuläget.  Om något sker på bostadsmarknaden som påverkar människors möjlighet att efterfråga bostäder återspeglas det direkt i antal budgivare på begagnatmarknaden. Det blir självreglerande på ett helt annat sätt än på nyproduktionsmarknaden där man köper något som prissätts nu med inflyttning om ett till ett par år.

Om man på en marknad minskar människors möjlighet att efterfråga något bör det  återspeglas i hur det som efterfrågas prissätts.   Boverkets prognoser fokuserar på kvantitet. det vill säga enbart hur många bostäder som ska byggas, inte på kvalitet i meningen vad som ska byggas för vilken målgrupp, och det är en brist. Den hemläxan är det lätt att vara efterklok på att man borde ha gjort lite mer grundläggande nu när marknadsläget visar  att mycket av det som byggts ligger för högt i pris för många, vilket resulterar i en minskad kundgrupp.  Från politiskt och kommunalt håll hade man ha mått bra av att tänka ett steg vidare.

Psykologi

Psykologiska faktorer påverkar oss, de sätter sig som en oro och inte en faktisk förutsättning. En sådan oro är att Finansinspektionen ytterligare vill utöka amorteringskravet till att nu kopplas till inkomst,  det är inte klart om det blir av. En minst lika viktig psykologisk aspekt är att som kund på nyproduktionsmarknaden spelar din tilltro till framtida prisutveckling  extra stor roll.  Även om jag hoppas och tror att människor  som köper bostad i första hand gör det för att de kan se sig bo i bostaden och trivas där, att den är rimligt prissatt till ett pris man har råd med så påverkar känslan av att ” det här är en bra affär” om köpet blir av eller inte. Det kan vara svårt, framför allt genom att den som köper nyproduktion investerar i något som är framtiden.

Framtiden

Det finns inte brist på idéer om  smarta lösningar bland byggherrarna, men de sitter fast i regelverket. En mer tillåtande politik och större följsamhet är önskvärt så att de nya idéerna kan bli verklighet.

Det finns en ganska missklädsam politisk självgodhet, titta vad vi byggt, men med mindre fokus (inget alls) på vem som ska efterfråga alla dessa bostäder. Om fler byggen skjuts upp eller inte bli av alls kommer vi få en ny diskussion om bostadsbristens konsekvenser.  Det kan vara så att det är precis den nuvarande situationen som leder oss rätt i framtiden, att vi pratar mer om kvalitet och utformning än kvantitet, och det i alla led på bostadsmarknaden.

 

 

Claudia Wörmann

 

 

­

 

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =