Nytt amorteringskrav – 3 tips på hur du kan tänka

Nytt amorteringskrav – 3 tips på hur du kan tänka

Idag presenterade Finansinspektionen (FI) ett förslag om ett tillägg till amorteringskravet för nya bolån. De kallar det en “skuldkvotsbroms” och innebär att hushåll som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst ska amortera i snabbare takt än nuvarande amorteringskrav. Det är mildare än ett tvingande skuldkvotstak eftersom hushåll som har råd att amortera fortfarande kan skuldsätta sig högt i förhållande till inkomsten. Men det blir en ökad månadsutgift för de hushåll som omfattas av det nya kravet.

För två personer som tjänar 35 000 kr/månad var och som lånar 4 miljoner kronor innebär det ytterligare 3 300 kr i månaden i amortering. FI räknar därmed med att hushållen kommer att köpa billigare bostäder och belåna sig mindre. Enligt FI:s beräkningar omfattas ca 15 procent av hushållen idag, framförallt de som bor i storstad.

För de som påverkas innebär det såklart en ökad utgift (om än det är ett sparande) i en redan ansträngd situation. Finansinspektionen tror att människor i åldrarna 18-50 år riskerar att drabbas mest. Det innebär förstagångsköpare, barnfamiljer och människor som skiljer sig i regioner med höga prisnivåer. Tyvärr precis de som redan drabbats hårt av bolånetak och amorteringsregler. Det finns en risk att en större del av hushållets disponibla inkomst behöver gå till amorteringar och att de därmed får mindre utrymme att spara i övrigt.

Nu ska förslaget ut på remiss och därefter går förslaget till omröstning i riksdagen, enligt planen någon gång i höst. FI hoppas på en snabb process och att kravet kan komma att införas redan 1 januari 2018. För de hushåll som står i begrepp att köpa nu, framförallt i storstäderna, finns en möjlighet att aktiviteten ökar på bostadsmarknaden. Och om fler vill köpa kan priserna stiga. Jag ser också en risk att utbudet minskar eftersom fler väljer att bo kvar i ett lite för trångt boende hellre än att flytta och utlösa de nya amorteringskraven. Färre objekt på marknaden i kombination med fler köpare kan ytterligare spä på en prisuppgång. Det som talar emot en prisuppgång är att vi börjar närma oss taket för vad människor har råd att betala – och får låna – i storstadsregionerna.

Står du i begrepp att köpa en ny bostad, fundera på följande:

  • Drabbas inte av panik, amortering är i grunden sunt. Att skuldsätta sig för mycket i förhållande till inkomsten innebär en viss risk och det kan vara bra att se till att du är försäkrad mot oförutsedda händelser som t ex sjukdom eller arbetslöshet.
  • Gör inget “passa på innan nya regler”-köp. Risken är att det blir dyrare än du tänkt om fler tänker som du. Ha is i magen och fundera noga över hur dyrt du/ni ska köpa för en långsiktigt hållbar boendeekonomi.
  • Även om amortering de facto är ett sparande; se också till att din hushållsekonomi också har utrymme för ett sparande utöver amorteringar. Särskilt om du köper ett småhus är det bra att ha en lättåtkomlig buffert på sparkonto med ränta.
Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Den finns en kommentar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × three =