3 tips för ett bättre sparsamvete

3 tips för ett bättre sparsamvete

I vår senaste undersökning om sparkonton framkommer flera intressanta saker. Dels att många svenska hushåll har det gott ställt. En fjärdedel har över en årsinkomst netto i tillgängliga pengar. Å andra sidan har knappt en fjärdedel, 22 procent, inga marginaler alls. De har mindre än en månads nettoinkomst eller ingen sparbuffert alls. Så långt kanske inga nyheter. Finansdepartementet berättade före jul att de ska börja följa den s.k. ginikoefficienten för att se hur väl löner, bidrag, och andra ersättningar fördelas i samhället. Det har ett samband med tillväxten i samhället men är också viktigt av rättviseskäl.

Svenska hushåll är också bra på att planera sin ekonomi. Hela 44 procent uppger att de sätter av pengar regelbundet till något de ska köpa i framtiden. 33 procent sätter av till sitt sparande när de har pengar över. Jag hoppas att de är sanningsenliga i dessa svar för det låter helt fantastiskt. En liten förbättring kan vara att sätta av pengar direkt när du får lön eller annan inkomst. Det är så lätt att pengarna går åt även om du inte tänkt att det skulle bli så.

Trots att så många har en ganska god sparmoral har många svenskar dåligt samvete över att de inte sparar tillräckligt och här märks också en skillnad mellan könen. Fler kvinnor än män har dåligt samvete. Kanske handlar det om att kvinnor har sämre koll på sitt sparande. Mer än var tredje kvinna har nämligen inte koll på räntan på sitt sparkonto och långt fler män än kvinnor har ett aktiesparande.

Jag tycker dock att det känns onödigt att ha dåligt samvete. Det kan vara så enkelt att lite bättre koll och en plan för ditt sparande kan lösa det. Så fundera över följande:

  1. Hur ser ditt kortsiktiga sparande ut? Har du en buffert som räcker för oförutsedda händelser, lite guldkant på tillvaron och saker du vill göra inom ett par år? Har du ränta på det sparkontot?
  2. Vad sparar du till på lång sikt? Ligger de pengar som inte ska användas på några år på börsen? Ett tydligt mål och syfte med ditt sparande kan göra dig mer fokuserad och känslan av bättre kontroll.
  3. Hur kommer du att få det som pensionär? Hur vill du ha det som pensionär? Börja med att logga in på min pension och studera prognosen där. Ser det skralt ut, gör något åt det.

Rapporten kommer i sin helhet 26 januari. Följ mig på Twitter om du vill veta när.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 + 18 =