Det är bra att röra på sig

Det är bra att röra på sig

Rörligheten är viktig, den får oss att hålla oss i trim som människor, men rörligheten på bostadsmarknaden är också viktig. På bostadsmarknaden menas det inte att springa och cykla, utan att människor flyttar. Om människor flyttar frigörs fler bostäder och fler människor bereds möjlighet att bo som de vill och har råd till genom att det bildas flyttkedjor.

De allra flesta av oss flyttar när något sker inom familjen.  Den allra första flytten från föräldrahemmet, det första steget mot att bli vuxen och självständig- vem minns inte den? Oavsett om det var i tredje hand, ett rum hos en gammal dam eller i en studentkorridor, den där första känslan av frihet är svårslagen!

En vanlig omständighet som gör att man vill flytta är när  familjen utökas, den där lilla bekväma och kanske centrala bostaden är inte längre den ideala med barn, och en mer barnvänlig bostad börjar locka. Inte sällan efterfrågas en bostad som är praktisk, lättskött, med närhet till skola och barnomsorg, och utan allt för mycket störande trafik.

Så småningom ska barnet eller barnen flytta hemifrån, då kanske bostaden känns för stor. Eller så sker annat på vägen, som att paret väljer att gå skilda vägar, ett hushåll ska bli två, man  träffar en ny partner, eller att någon erbjuds  arbete på annan ort.

Många  lever varannan- veckas – liv idag, varannan vecka är hemmet fyllt av människor och nästföljande ser helt annorlunda ut med kanske två eller en enda person i hushållet.

Och när hemmet känns för stort och för underhållskrävande vill många  flytta till ett bekvämare boende. Eller?

Nyligen ställde SBAB frågan om hur väl människor trivs med läget på sin bostad och hur nära nuvarande bostad kommer drömboendet.  Där konstateras att 6 av 10 personer inom åldergruppen 56 till 80 år redan bor i sin drömbostad. De äldre omnämns ofta när  inlåsningsproblem och låg omflyttning diskuteras, och här ser vi ytterligare en anledning till att många bor kvar.  Här kan du läsa mer om vår undersökning.

Skatterna som ska betalas i samband med en flytt upplevs ofta som ett hinder. Bor man i ett boende som man ägt en längre tid och kanske hunnit amortera ned skulden blir bostadskostnaden ofta låg.  Och bor man redan i sin drömbostad, dessutom till en låg kostnad kan det vara svårt att hitta incitament för att flytta därifrån.

Vissa menar att det finns en fördel i att flytta i tid,  när orken fortfarande finns. För att genomföra flytten förstås men också för att ha ork kvar att bilda en ny social gemenskap och komma in i livet i den nya bostaden.

Bostadsbristen är utbredd och påtaglig och det råder brist på bra bostäder för äldre. Ett påtagligt problem är att de allra flesta som flyttar när de är äldre gör det från större till mindre, flytten blir ett projekt som innefattar att skänka bort och kanske magasinera de möbler som inte får plats i det nya.  Kanske skulle det nya boendet erbjuda extra stora förvaringsutrymmen för just den grupp som flyttar från större till mindre, vad tror du?

 

Hälsar Claudia, som snart bor i en för stor bostad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three + seven =