Hur får ditt boende dig att må?

Hur får ditt boende dig att må?

SBAB har sammanställt svaren från 1 044 personer mellan 20 och 80 år. SBAB ville bland annat ta reda på hur den egna bostadssituationen påverkar och i vilken utsträckning boendet får människor att må bra

De flesta mår bra

7 av 10 svarar ja på påståendet att min bostadssituation påverkar mig och jag mår bra. Sorterat efter ålder ser man tydliga mönster att välmåendet kopplat till boendet ökar med ålder. 82 procent av de mellan 56 till 80 år upplever att boendesituationen påverkar välmåendet positivt.
I åldersgruppen 20 till 29 år upplever endast 53 procent att bostadssituationen påverkar välmåendet positivt.

Det finns en stor skevhet i detta, och speglar att det är allra svårast för de yngsta på bostadsmarknaden. Svaren i vår undersökning är en tydlig signal på hur central en egen bostad är inte bara för den egna utvecklingen utan helt uppenbart även för välbefinnandet.
Ibland görs jämförelser med hur situationen ser ut i andra länder, vi ska väl inte klaga, vi har relativt liten andel hemlösa och generellt en bra standard i vårt fastighetsbestånd. Eller? Är det inte navet i ett välutvecklat land, att bo i en bostad och må bra? Känns det bättre att bo om man vet att det finns fler hemlösa och en annan standard i andra länder, skulle inte tro det. Känslan precis som situationen är här och nu, speciellt för de yngsta på bostadsmarknaden.

Välmåendet i bostaden kopplas till ålder. Ju äldre desto större sannolikhet att du bor som du önskar, kanske efter att ha gjort en bostadskarriär. Eller bara för att du kom in på bostadsmarknaden vid rätt tidpunkt under andra förutsättningar än de idag rådande.

Och om du mår bra i din bostad, trots att den kanske är lite för stor, vad blir då incitamenten att flytta?

Svaren är ytterligare en påminnelse att bakom alla siffror om bostadsbrist och prognoser om behov finns det människor som är drabbade av en dåligt fungerande marknad. Och som mår dåligt i sin egen bostad.

Claudia Wörmann, Boendeekonom SBAB

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six − 6 =