Om jag bestämde över bostadsmarknaden för en dag

Om jag bestämde över bostadsmarknaden för en dag

Jag skulle för det första skippa partipolitiken, skrota att skylla allt på tidigare regeringar och beslutsfattare, kavla upp ärmarna och faktiskt kanske ryta till lite. Göra bostadspolitiken helt gemensam, inte ducka och inte svamla, jag skulle införa straff på ej uppfyllda löften och en resultatbaserad lön. Kanske skulle jag också införa straff på svammel och för mycket snack och lite verkstad, men inser att det kan bli lite svårt.

Kopiera bosparandet för unga, nästan rakt av, från Norge. Det skulle sjösättas snarast.

Jag skulle välja ut ett geografiskt område och lätta på en hel del regler i syfte att utvärdera resultatet. Testa att se om man kunde skynda på en process att bygga nytt genom att skrota handikappanpassningen och lätta på regler som sinkar byggstarter.  I just detta nyproduktionsprojekt skulle jag uppmana kommunen att bestämma att månadskostnaden inte får överstiga ett visst belopp. Här skulle husvagnstillverkare och båtkonstruktörer engageras för att utforma smarta lösningar.
Och i detta projekt med bostäder för unga skulle de vara med, under ordnade former, i själva utformningen.

Skattelättnader skulle införas på test, för en utvald grupp äldre. Lättnaden i flyttskatt skulle i detta test utformas som att du skulle kunna få avdrag för det antal år du bott samt den värdestegring du varit med om och koppla det till den inkomst (pension) du har. För att se om det genererar att fler flyttar.

Ingen skatt på att hyra ut delar av din bostad. Helt fritt. Jag skulle också stimulera att bygga bostäder med uthyrningsdel.

Hur ser din ”jag styr över bostadsmarknaden-dag” ut?
Hälsar minister – sorry – boendeekonom Wörmann.

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Claudia är boendeekonom här på SBAB och bloggar om bostadsfrågor och bostadsmarknaden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − 15 =