Så blir du en ansvarsfull bolånetagare

Så blir du en ansvarsfull bolånetagare

Intresseorganisationen Bostadsrätterna publicerade nyligen en undersökning i vilken konsekvenserna av ett borttaget ränteavdrag redovisades. Eller, snarare, vad svenska folket trodde att konsekvenserna skulle bli. Nu tänkte inte jag att detta inlägg skulle handla om det. Jag tror ändå inte att ränteavdraget kommer att tas bort helt direkt, varpå konsekvenserna inte blir lika kännbara. I Danmark och Nederländerna sker en förändring av ränteavdraget med just en långsam nedtrappning om 1 respektive 0,5 procent per år.

Intressant att notera var dock att det i Bostadsrättsföreningarnas rapport framgick att hela 60 procent (!) av respondenterna inte hade räknat på vilka konsekvenserna av ett borttaget ränteavdrag skulle bli. Eller att nästan 4 av 10 inte kände till att diskussionen överhuvudtaget förs. Det är, enligt mig, ganska oansvarigt när man har bolån. Du bör åtminstone ha en uppfattning om vad förändrade förutsättningar såsom höjd ränta, borttaget ränteavdrag eller minskade inkomster betyder för din privatekonomi. Politiker må möjligen ha ansvar för att människor ekonomi inte påverkas för mycket för snabbt, men vad har du som bolånetagare för skyldigheter? Om du tycker att det är svårt att räkna själv, finns det utmärkta verktyg på nätet. Här finns ett exempel för höjd ränta och här för beräkning av ränteavdraget. För den sistnämnda beräkningen bör du också räkna med en högre ränta bara för att se hur stor skillnaden blir i en annan räntemiljö.

Ett förslag är att du under februari månad leker med tanken att bolåneräntan har stigit till 5 procent. Och att du sätter av skillnaden mellan det du betalar idag och 5 procentsnivån på ett sparkonto. Eller lägg på det du får i ränteavdrag varje månad på ränteutgiften och se hur det känns. I värsta fall blir det lite mindre guldkant på tillvaron. I bästa fall har du hittat ett sparutrymme du inte visste att du hade.

Om du märker att det blir ansträngande för din ekonomi med en högre ränta kan du överväga att binda delar av ditt bolån. Det sprider riskerna i din ekonomi och ger dig en större visshet om vad ränteutgifterna blir framöver.

En rekommendation är också att vara lite påläst om vad som diskuteras när det gäller bolånemarknaden. Ett förslag är att använda en tjänst som Omni och lägga till en bevakning på ordet ”bolån”. Kanske lär du dig något nytt?

 

Nästa:
Förra:
Denna artikel är skriven av

Emma är boendeekonom här på SBAB! och bloggar om privat- och makroekonomi men främst boendeekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

four × 2 =